Panton logo

Een nieuw gevoel voor het WZA

6 februari 2017

Empathie vertaald in een nieuwe WZA-huisstijl

Het zorglandschap verandert en is volop in beweging. Dat vraagt van ziekenhuizen om een heldere positionering te kiezen. Juist voor ziekenhuizen als het WZA, met zijn regionale functie, is dit van belang. Panton heeft het WZA geholpen de koers voor de toekomst te bepalen. Eerder hielpen we het WZA bij het richting geven van hun nieuw- en verbouwplannen, waaronder het Ouder&Kind Centrum. Het resulteerde in het centraal stellen van hun empathische manier van zorg bieden. Het centraal stellen van empathie betekent dat het WZA zich inleeft in de mogelijkheden, beperkingen en gevoelens van de patiënten, bezoekers en hun naasten.

In 2016 is Panton gevraagd om, op basis van de kernwaarde empathie, de visuele identiteit van het WZA vorm te geven. Panton heeft, samen met medewerkers van het WZA, in kaart gebracht wat ‘empathie’ voor medewerkers, patiënten en bezoekers betekent en dit vertaald naar drie elementen; ‘persoonlijk, helder & verbonden’. Deze vormen het fundament voor zowel de grafische als ruimtelijke uitingen van het ziekenhuis.

In het project is het beeldmerk verbeterd en zijn typografie, fotografie en kleurgebruik op elkaar afgestemd. Het kleurenpalet is een verwijzing naar het Drentse landschap en onderstreept daarmee de regionale functie van het WZA. De elementen helder, persoonlijk en verbonden vormen het nieuwe motto van het ziekenhuis.

Naast grafische uitingen zijn er ook uitgangspunten voor de ruimtelijke omgeving geformuleerd; van balies en bewegwijzering tot vloeren en wachtruimtes. Deze visuele identiteit is samengebracht in een handboek met de titel ‘Het gevoel van het WZA’. Het handboek geeft richting aan toekomstige nieuw- en verbouwtrajecten binnen het ziekenhuis en bij de vormgeving van grafische en digitale middelen.

In december 2016 is het huisstijlhandboek ‘Het gevoel van het WZA’ geïntroduceerd. Wij zijn trots op het resultaat en de manier waarop het samen met de medewerkers van het WZA tot stand is gekomen!

Communicatieadviseur Marjolein Bosman-Sloot:

“Ik ben erg tevreden over de aanpak en de geleverde kwaliteit van Panton. Met de basis die nu gelegd is, kunnen we jaren vooruit.”