Panton logo

Ontwerpen van de zorgomgeving

De zorg kent een groeiende diversiteit aan behandelingen, zorgverleners, apparatuur en patiënten. In deze complexe wereld draagt Panton bij aan het oplossen van strategische vraagstukken en ontwikkelt praktische oplossingen.

WZA Ouder & Kind

Strategische koers nieuwbouw

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen vroeg Panton mee te denken over de ontwikkeling van een toonaangevend Ouder & Kind Centrum. Samen met de stakeholders, van bestuur tot medewerkers van de eerstelijnszorg, is gewerkt aan een gedragen visie voor de bouw en nieuwe dienstverlening.

Thoraxcentrum

Form follows process

Samen met de medewerkers van het ErasmusMC heeft Panton de inrichting van de nieuwe spoedinterventiekamer van het Thoraxcentrum bepaald. De magnetische 2D en life-size 3D simulaties van de nieuwe kamer hielpen de betrokkenen om hun wensen en zorgen aan elkaar uit te leggen. Het resultaat was meer onderling begrip en een consensus over de indeling en inrichting van de kamer.

OK Bernhoven

Consistent opgelost

Voor de nieuwbouw van het OK-complex van Bernhoven te Uden heeft Panton oplossingen ontwikkeld die bijdragen aan een veilige, prettige en efficiënte werkomgeving. De interventies bieden helderheid, overzicht en gemak en spelen in op het intuïtieve gedrag van mensen. De consistente implementatie verhoogt de (patiënt)veiligheid en efficiëntie.