Panton logo

Ontwerpen voor medische processen

De zorg is complex. Panton ontwikkelt tools die overzicht bieden en processen verhelderen. De tools kunnen gebruikt worden door patiënten, cliënten en medewerkers om deze processen te verbeteren en te borgen. Het begrip van de verschillende rollen en de samenhang hiertussen helpt hen effectiever te kunnen bijdragen in het behandelingstraject.

Medische Metrolijn

Overzicht voor verbetering

Een Medische Metrolijn toont wie welke informatie moet vastleggen, overdragen en controleren voor verantwoorde en veilige zorg. De patiënt mag pas naar een volgend ‘station’ als alle taken sinds het vorige station door de verantwoordelijke medewerkers zijn afgerond. Door het overzicht dat de Medische Metrolijn biedt kunnen medewerkers processen eenvoudiger analyseren, bespreken en verbeteren.

Praktische tools

De praktijk makkelijk maken

Nadat met de betrokkenen het proces uitgewerkt en vastgelegd is, vindt de implementatie in de praktijk plaats. Hiervoor ontwikkelt Panton verschillende hulpmiddelen zoals (overdracht-) formulieren, posters en kaarten. De informatie wordt toegespitst op de medewerker en de situatie om de uitvoering van het werk zo makkelijk mogelijk te maken. Een goede introductie creëert draagvlak bij alle medewerkers.