Panton logo

SKB seniorvriendelijk

12 november 2015

In september ontving het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk, als enige ziekenhuis in de Achterhoek, het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Ziekenhuizen met dit keurmerk voldoen aan de criteria die de ouderenorganisaties stellen aan de specifieke zorg voor ouderen. 2 jaar geleden kreeg het SKB het keurmerk nog niet toegekend, onder andere doordat de kwaliteit van de bewegwijzering te wensen overliet. Begin 2015 heeft Panton samen met het SKB de bewegwijzering geoptimaliseerd.

De bewegwijzering is verbeterd op een aantal belangrijke punten. Zo is er onderscheid gemaakt tussen borden die verwijzen naar een bestemming (rechtdoor vindt u poli 7) en borden die de bestemming zelf aangeven (u bent nu bij poli 7 (zie foto)). De bestemmingsborden zijn zo uitgevoerd dat ze vanaf grote afstand leesbaar zijn. Er is gebruik gemaakt van grote letters en cijfers met een hoog contrast. De borden zijn zo geplaatst dat ze in een zichtlijn vanaf de gang zichtbaar zijn. Ze hangen altijd op dezelfde hoogte zodat men weet waar men moet kijken om een bord te vinden.

SKB_151112_blog

Ook de verwijsborden zijn geoptimaliseerd. De naamgeving en nummering van poliklinieken, afdelingen en dagbehandeling zijn consequent doorgevoerd en de plaatsing van de afdelingen op de verwijsborden is verbeterd. De volgorde op het bord komt overeen met de plaatsing van de afdeling ten opzicht van elkaar (2de verdieping boven 1ste verdieping, boven de begane grond).

Alle ingrepen tezamen hebben geleid tot een consequente en inzichtelijke bewegwijzering die de cliënten van het SKB beter helpt de weg te vinden. We zijn er trots op dat de verbeterde bewegwijzering  er aan heeft bijgedragen dat het SKB dit jaar wel het keurmerk ‘senior vriendelijk’ toegekend heeft gekregen.