Audit-instrument voor patiëntveiligheid

28 september 2017

Praktisch auditsysteem op smartphone, tablet en computer

Wetenschappers, ontwerpers van Panton en zorgprofessionals hebben samengewerkt aan een webbased zelfevaluatie-instrument voor patiëntveiligheid. Het zelfevaluatie-instrument is ontwikkeld voor ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de VVCZ (Vereniging Veilige Curatieve Zorg). Met dit zelfevaluatie-instrument kunnen de ziekenhuizen elkaar helpen om inzicht te krijgen in hun eigen patiëntveiligheid en dan met name of er wordt gewerkt volgens de landelijke richtlijnen voor patiëntveiligheid rondom operaties.

Panton - VVCZ - online tool

Het zelfevaluatie-instrument wordt gebruikt in de VVCZ-scan: een praktisch auditsysteem bestaande uit een zelfevaluatie, een observatie op de werkvloer, protocol inzage, interviews met betrokken zorgprofessionals en een terugkoppeling. Het resultaat is een advies en pragmatisch overzicht dat alle aspecten van de perioperatieve richtlijnen belicht.

Anita Heideveld – Chevalking, promovenda van het Radboudumc en projectleider van de VVCZ-scans, heeft samen met Panton het systeem van de VVCZ-scan bedacht en de vragenlijsten voor het zelfevaluatie-instrument opgezet. Vervolgens heeft ze het instrument wetenschappelijk geëvalueerd en verbeterd. De ontwerpers van Panton ontwierpen de grafische en gebruikersinterface. Webdevelopers van Tremani ontwikkelden het achterliggende systeem en de benodigde beveiliging zodat zorgprofessionals veilig kunnen rapporteren over de situatie in hun ziekenhuis.

Het zelfevaluatie-instrument bevat vragenlijsten voor 15 verschillende beroepsgroepen binnen een ziekenhuis. Medewerkers van een ziekenhuis kunnen op hun computer, tablet of smartphone inloggen op de sterk beveiligde site en de vragenlijst invullen die bij hun functie past. De ingevoerde antwoorden worden automatisch samengevoegd tot praktische overzichten. Een team van ervaringsdeskundigen uit een ander aangesloten ziekenhuis leest de geanonimiseerde overzichten en data door en kan op basis daarvan gerichter de situatie observeren en bespreken tijdens een bezoek aan het ziekenhuis.

Anita Heideveld – Chevalking: “Als projectleider van de VVCZ-scan bezoek ik jaarlijks de aangesloten ziekenhuizen, samen met twee zorgprofessionals (onder wie één medicus) uit een ander VVCZ-ziekenhuis. Je kunt je voorstellen dat het erg leuk en leerzaam is om dit samen met enthousiaste collega’s uit diverse ziekenhuizen te mogen doen.”

Diverse ziekenhuizen maken momenteel al op regelmatige basis gebruik van het zelfevaluatie-instrument, zodat trends en benchmarks verkregen worden, intern en extern. Ondertussen werd er ook gewerkt aan de bouw van een aanvullend instrument voor de observaties tijdens het perioperatieve traject. Met zorgprofessionals van de aangesloten VVCZ-ziekenhuizen en academische ziekenhuizen heeft het Radboudumc hiertoe een eenduidige en gevalideerde observatielijst samengesteld.

Het belangrijkste doel voor het ontwerpteam van Panton is het leveren van praktische instrumenten die inzichten geven waarmee zorgprofessionals de patiëntveiligheid kunnen vergroten. We willen de instrumenten zodanig ontwerpen dat ze de administratieve last niet verder vergroten en liever nog verlagen.

Meer weten over hoe wij design inzetten om patiëntveiligheid te vergroten? Mail of bel ons.