FFP2 masker voor de zorg

20 juni 2019

FFP2 masker voor de zorg

De vraag naar FFP2 maskers blijft hoog. VDL en DSM zijn gaan samenwerken om beschermingsmiddelen te ontwikkelen, te produceren en te leveren aan de zorg. Onder de vlag van Dutch PPE Solutions leveren zij sinds dit jaar FFP2 maskers voor de zorg. Panton heeft mee-ontwikkeld aan het FFP2 masker dat gecertificeerd is voor gebruik bij COVID-19 zorg.

Meer weten?

Wil je meer weten over het betrekken van gebruikers bij ontwikkelprocessen en hoe je ruimte biedt aan hun perspectieven? Neem dan contact op met Jasper Brands : 0031 570 64 02 77  of mail.


Waarom we doen wat we doen

21 januari 2021

Waarom we doen wat we doen

De COVID pandemie beïnvloedt de manier waarop we met elkaar leven en werken. Omgaan met deze verandering vraagt veel van iedereen.

Het maakt ook dingen mogelijk, die niemand nog voor mogelijk hield. Het heeft ons laten zien waar teams toe in staat zijn.

En waarom wij de dingen doen die we doen.

Panton, de ontwerpers voor de zorg

Meer weten?

Lees hier meer over hoe wij een FFP2 masker ontwikkelden en ontdek hier meer projecten.


Uitgelichte afbeelding beweegstimulering Gaasperdam

Inrichting die beweging stimuleert bij de JGZ

17 september 2020

Inrichting die beweging stimuleert

Feestelijke opening pilotlocatie Gaasperdam

Dinsdag 15 september was de start van de pilot beweegstimulerende inrichting bij JGZ-locaties. De pilot heeft als doel om het belang van bewegen voor de allerjongsten (0-4 jr) over te brengen aan ouders. Op vijf JGZ-locaties verspreid over Nederland zijn de wacht- en consultatieruimtes zo ingericht dat bewegen gestimuleerd wordt. Panton heeft in samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen de beweegstimulerende ruimtes ontworpen en ingericht.

Uit een peiling van Opvoedinformatie Nederland en Kenniscentrum Sport & Bewegen (2019) blijkt dat het thema bewegen volgens 77% van de ouders niet wordt besproken op consultatiebureaus. 71% van de ouders heeft echter wel behoefte aan dit gesprek. Deze pilot heeft tot doel dat het gesprek over het belang van bewegen vaker gevoerd gaat worden. De pilot is een samenwerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS.

Co-creatie

Kenniscentrum Sport en Bewegen werkt al langer samen met Panton in de ontwikkeling van middelen om bewegen te stimuleren. Zo zijn eerder de beweegcirkel en een aantal beweeganimaties ontwikkeld. Voor de pilot is Panton gevraagd om een beweegstimulerende inrichting te ontwerpen en het co-creatieproces met consultatie verpleegkundigen en jeugdartsen te leiden.

Samen met de consultatie verpleegkundigen en jeugdartsen van de vijf pilot locaties is vastgelegd welke beweging, zowel motorisch als cognitief, gestimuleerd kan worden in de wacht- en consultatieruimtes. Vervolgens zijn deze geplot op de plattegronden van de verschillende locaties. Vanuit hier zijn ideeën ontwikkeld die beweging stimuleren door:

– kinderen te verleiden met illustraties op de vloer, muur etc.
– aan te sluiten bij wat ouders thuis zelf kunnen doen
– kinderen op een leuke manier te betrekken bij handelingen als het meten & wegen en omkleden.

Proces beweegstimulering JGZ-locatie

Locatie specifiek ontwerp

Voor elke locatie is een uniek ontwerp gemaakt waarin verschillende elementen verwerkt zijn.
Denk hierbij aan een beweegspiegel met dobbelsteen waarmee verschillende spelletjes gedaan kunnen worden. Vloerstickers met patronen die kinderen springend kunnen volgen op weg naar de consultatieruimte. Maar ook bijvoorbeeld het meekijktrapje waardoor ouders kinderen kunnen betrekken bij het omkleden, meten of wegen van hun broertje of zusje.

Middelen beweegstimulering JGZ-locatie

De vijf deelnemende consultatiebureaus waar de beweegstimulerende ruimtes te ervaren zijn, zijn onderdeel van: GGD Gelderland-Zuid, GGD Limburg-Noord, GGD Regio Utrecht en SAG Zorgontwikkeling (Holendrecht & Gaasperdam). Met dank aan onze partners: Meubelmaker Ernst Kuhne en Sign Solutions.

Beweegstimulerende inrichting bij de JGZ

Feestelijke opening pilotlocatie Gaasperdam

Dinsdag 15 september was de start van de pilot beweegstimulerende inrichting bij JGZ-locaties. De pilot heeft als doel om het belang van bewegen voor de allerjongsten (0-4 jr) over te brengen aan ouders. Op vijf JGZ-locaties verspreid over Nederland zijn de wacht- en consultatieruimtes zo ingericht dat bewegen gestimuleerd wordt. Panton heeft in samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen de beweegstimulerende ruimtes ontworpen en ingericht.

Uit een peiling van Opvoedinformatie Nederland en Kenniscentrum Sport & Bewegen (2019) blijkt dat het thema bewegen volgens 77% van de ouders niet wordt besproken op consultatiebureaus. 71% van de ouders heeft echter wel behoefte aan dit gesprek. Deze pilot heeft tot doel dat het gesprek over het belang van bewegen vaker gevoerd gaat worden. De pilot is een samenwerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS.

Co-creatie

Kenniscentrum Sport en Bewegen werkt al langer samen met Panton in de ontwikkeling van middelen om bewegen te stimuleren. Zo zijn eerder de beweegcirkel en een aantal beweeganimaties ontwikkeld. Voor de pilot is Panton gevraagd om een beweegstimulerende inrichting te ontwerpen en het co-creatieproces met consultatie verpleegkundigen en jeugdartsen te leiden.

Samen met de consultatie verpleegkundigen en jeugdartsen van de vijf pilot locaties is vastgelegd welke beweging, zowel motorisch als cognitief, gestimuleerd kan worden in de wacht- en consultatieruimtes. Vervolgens zijn deze geplot op de plattegronden van de verschillende locaties. Vanuit hier zijn ideeën ontwikkeld die beweging stimuleren door:

– kinderen te verleiden met illustraties op de vloer, muur etc.
– aan te sluiten bij wat ouders thuis zelf kunnen doen
– kinderen op een leuke manier te betrekken bij handelingen als het meten & wegen en omkleden.

Panton_Proces beweegstimulering 1ste column links
Panton_Ideeën beweegstimulering 1ste column rechts

Locatie specifiek ontwerp

Voor elke locatie is een uniek ontwerp gemaakt waarin verschillende elementen verwerkt zijn.
Denk hierbij aan een beweegspiegel met dobbelsteen waarmee verschillende spelletjes gedaan kunnen worden. Vloerstickers met patronen die kinderen springend kunnen volgen op weg naar de consultatieruimte. Maar ook bijvoorbeeld het meekijktrapje waardoor ouders kinderen kunnen betrekken bij het omkleden, meten of wegen van hun broertje of zusje.

Panton_Commode beweegstimulering 2de column links
Panton_Beweegspiegel beweegstimulering 2de column rechts

De vijf deelnemende consultatiebureaus waar de beweegstimulerende ruimtes te ervaren zijn, zijn onderdeel van: GGD Gelderland-Zuid, GGD Limburg-Noord, GGD Regio Utrecht en SAG Zorgontwikkeling (Holendrecht & Gaasperdam). Met dank aan onze partners: Meubelmaker Ernst Kuhne en Sign Solutions.

Meer weten?

Wil je meer weten over het betrekken van gebruikers bij ontwikkelprocessen en hoe je ruimte biedt aan hun perspectieven? Neem dan contact op met Joris Swaak : 0570 64 02 77  of mail.


Trachospray CE approved

30 juli 2020

Trachospray CE gecertificeerd

Een patiëntvriendelijke lokale verdoving van de bovenste luchtwegen

Het medisch hulpmiddel Trachospray van Medspray Anesthesia is CE gecertificeerd. Een eerste serie van het product is in juli 2020 geleverd aan het Radboudumc.

Met de Trachospray worden de bovenste luchtwegen op een patiëntvriendelijke manier lokaal verdoofd door de arts of verpleegkundige. Deze verdoving wordt veelal toegepast ter voorbereiding op een bronchoscopie of gastro-enteroscopie.

Panton heeft een bijdrage geleverd aan het product design, het grafisch design en aan de animatie.

Bij de huidige verdovingsmethodes wordt meestal met een spraypompje in de mondholte en keel van de patiënt gespoten. Dit is een onprettige procedure voor de patiënt en daarbij is het voor de arts of verpleegkundige moeilijk om de verdoving gelijkmatig aan te brengen.

De Trachospray beschikt over een ‘fijne mist’- spraytechnologie waarmee het anestheticum wordt omgezet in microdruppeltjes. De patiënt ademt daarmee als het ware de verdoving in via het mondstuk. Dit mondstuk zorgt voor een gecontroleerde toediening van de microdruppels in de mond en keel van de patiënt.

Zo biedt Trachospray comfort voor de patiënt, gebruiksgemak voor de zorgverlener én een consistente gelijkmatige verdoving.

Meer informatie over de Trachospray vindt u op de productpagina of op de Trachospray website.

Meer weten?

Wil je meer weten over Trachospray? Neem dan contact op met Thamar Verhaar : 0031 570 64 02 77  of mail.


Panton_CoplilootvoorCOPD_UMCU

Artikel over app CoPiloot gepubliceerd

CoPiloot_Longaanvalapp_Panton

2 juli 2020

Artikel geeft inkijkje in de ontwikkeling van app CoPiloot

Vier jaar wetenschap, design en IT-ontwikkeling in één artikel.

Zou een mobiele app (Copiloot) patiënten met COPD kunnen ondersteunen in het aanleren van vaardigheden op het gebied van zelfmanagement en de impact van een longaanval kunnen verminderen?

In het onlangs gepubliceerde artikel geeft het onderzoeksteam van CoPiloot antwoord op deze vraag. Het artikel geeft een compleet overzicht van de stappen die gezet zijn in de ontwikkeling van de app, waaraan ook Panton een bijdrage heeft geleverd. Voor de ontwikkeling is een User Centred Design aanpak gevolgd. De app sluit goed aan bij de behoeften en voorkeuren van de eindgebruikers, zoals blijkt uit het onderzoek. De aanpak, zoals beschreven in het artikel, kan gebruikt worden door onderzoekers en ontwerpers voor toekomstige eHealth interventies.

Panton feliciteert het onderzoeksteam van CoPiloot (Yvonne Korpershoek, Jaap Trappenburg PhDSander HermsenLisette Schoonhoven en Marieke J. Schuurmans) met hun publicatie in Journal of Medical Internet Research. Het artikel laat goed zien hoe design en wetenschap hand in hand kunnen gaan in de ontwikkeling van evidence-based interventies.

Het wetenschappelijke artikel is te lezen via: https://www.jmir.org/2020/6/e15449/

Panton_Longaanvalapp_Copiloot_UMCU_Ontwerptraject

Meer weten?

Wil je meer weten over de ontwikkeling van eHealth?
Neem dan contact op met Jochem Wilson : 0031 570 64 02 77  of mail.


Sirius Pintuition System

Sirius Medical ontvangt CE-markering voor Pintuition

Sirius-Pintuition-System
Sirius Pintuition System

16 juni 2020

Sirius Medical ontvangt CE-markering voor Pintuition

Een niet-radioactief lokalisatiesysteem ter verbetering van borstkankeroperaties

Panton feliciteert Sirius Medical met het ontvangen van CE-markering voor Pintuition, een lokalisatiesysteem ter verbetering van borstkankeroperaties. Panton ontwikkelde de behuizing van de probe van het Pintuition systeem waarmee tijdens de ingreep de tumor gelokaliseerd wordt, zonder gebruik te maken van radioactief materiaal. Met het verkrijgen van de CE-markering wordt een betaalbaar en gebruiksvriendelijk alternatief voor traditionele chirurgische lokalisatiesystemen beschikbaar voor gebruik in ziekenhuizen.

Chirurgen voeren steeds complexere operaties uit omdat ze steeds kleinere tumoren moeten verwijderen. Dit komt doordat de diagnostiek van onder andere borstkanker in de afgelopen decennia snel verbeterd is en tumoren in een zeer vroeger stadium ontdekt worden. Tot nu toe gebruikten chirurgen een metalen lokalisatiedraad of radioactieve zaadjes om tumoren in de borst en andere weke delen te lokaliseren.

“Deze methoden zijn verre van ideaal, zegt Sirius-CEO Martens. “Lokalisatie met een draad is voor patiënten niet prettig en veroorzaakt ook logistieke uitdagingen, omdat een radioloog aanwezig moet zijn op de dag van de operatie. Anderzijds gebruiken veel ziekenhuizen geen radioactieve zaadjes vanwege de gerelateerde veiligheidsprotocollen.”

Het Sirius Pintuition zaadje kan tot 180 dagen voor de operatie geplaatst worden om een borsttumor of ander wekedelentumor te markeren. Tijdens de operatie geeft de Sirius Pintuition Probe zeer nauwkeurige real-time feedback om de chirurg naar het gemarkeerde weefsel te begeleiden. De Probe kan hergebruikt worden en is compatibel met metalen instrumenten die vaak gebruikt worden tijdens operaties.

Panton maakte het ontwerp van de behuizing van de probe voor Sirius Medical. Hierbij waren gebruiksvriendelijkheid, veiligheid, biocompatibiliteit en schoonmaakbaarheid belangrijke uitgangspunten. Daarbij werd ook gezocht naar de juiste assemblage- en productiemethode. Natuurlijk leverde Panton ook de bijbehorende documentatie voor het CE-dossier.

Panton feliciteert Sirius Medical met het ontvangen van de CE-markering! De certificering, die aangeeft dat het product voldoet aan de Europese gezondheids- en veiligheidsstandaarden, maakt de weg vrij voor de commerciële lancering van Sirius in september 2020. De eerste Sirius Pintuition-systemen worden momenteel geproduceerd en worden later dit jaar geïmplementeerd in ziekenhuizen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en diverse andere Europese landen. De Verenigde Staten volgen in 2021.

Voor meer informatie, kijk op de website van Sirius Medical.

Sirius Pintuition Probe

Meer weten?

Wil je meer weten over de ontwikkeling van medische hulpmiddelen? Neem dan contact op met Mario de Zeeuw : 0031 570 64 02 77  of mail.


De CE Tool als handige check voor de MDR

26 mei 2020

De CE Tool als handige check voor de MDR

De regelgeving voor medische hulpmiddelen begrijpelijk uitgelegd en direct toepasbaar.

Door de COVID-19 pandemie is de introductie van de nieuwe wetgeving voor medische hulpmiddelen in Europa, de Medical Device Regulation (MDR), een jaar uitgesteld. Hierdoor heeft u een jaar langer de tijd om uw certificering van uw product of software op orde te krijgen. U kunt deze tijd gebruiken om u goed voor te bereiden en te laten adviseren waar dat nodig is. De CE Tool, ontwikkeld door Panton, Holland Innovative en Fris & Fruitig, kan u op weg helpen. Het is een overzichtelijke en gratis tool voor iedereen die medische hulpmiddelen of software ontwikkelt of wil ontwikkelen.

De complexiteit van de CE wetgeving voor medische hulpmiddelen kan afschrikken. Met name bedrijven die voor de eerste keer een ‘medical device’ op de markt (willen) brengen, deinzen terug. Doe dat vooral niet! De CE Tool en de gezamenlijke kennis van de ontwikkelaars kunnen u op weg helpen. Misschien hebt u nu wel wat meer tijd om het eens rustig uit te zoeken? Neem vooral eens een kijkje op www.cetool.nl.

De CE Tool geeft uitleg over de toepassing van de MDR. De tool bevat een quickscan waarmee u kunt nagaan of uw product of software moet voldoen aan de medische wetgeving. Indien het een medisch hulpmiddel blijkt, kan met de classificatie quickscan worden nagegaan in welke risicoklasse uw oplossing valt. Ook biedt het een praktisch stappenplan dat u aan de hand neemt langs alle stappen tot aan certificering.

Het uitstel van de MDR heeft impact op de datum waarop uw product moet voldoen. Om te bepalen wat deze impact voor u is, kunt u gebruikmaken van de quickscan “Wanneer MDR” die onlangs is toegevoegd.

De initiatiefnemers van de ontwikkeling van de CE Tool zijn Panton, Holland Innovative en Fris & Fruitig. Zij delen de passie om complexe zaken helder, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Omdat zij merkten dat de complexe regelgeving voor medische hulpmiddelen en software veel ondernemers afschrikt, hebben zij de CE Tool ontwikkeld. De CE Tool geeft de wetgeving rondom certificering van medische hulpmiddelen inzichtelijke en toegankelijke weer. Bovendien zijn de website en de quickscans vrij te gebruiken voor iedereen.

Bent u benieuwd of uw product onder de MDR valt en welke klasse het heeft? Check de website en doe de quickscan op www.cetool.nl
Heeft u na het gebruik van CE Tool nog vragen? Neem dan gerust contact op met één van de initiatiefnemers: Panton, Holland Innovative en Fris & Fruitig.

Meer weten?

Wil je meer weten over de certificering van jouw medisch hulpmiddel of software? Neem dan contact op met Mario de Zeeuw : 0031 570 64 02 77  of mail.


Panton ontwikkelt FFP2 masker met Auping

8 april 2020

Panton ontwikkelt FFP2 masker met Auping

Auping krijgt opdracht van VWS voor levering van maskers

De Nederlandse bedden- en matrassenproducent Koninklijke Auping heeft samen met ontwerpbureau Panton opdracht gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om hoogwaardige mondkapjes voor de zorg te gaan produceren. Het gaat in eerste instantie om 4 miljoen stuks.

Auping en Panton hebben een mond-neusmasker ontworpen om zorgprofessionals die in aanraking komen met coronapatiënten te beschermen. Tijdens de coronacrisis worden beschermingsmiddelen getest volgens de EU aanbeveling 2020/403. Ons FFP2 masker is ook getest door een erkend testinstituut en goedgekeurd. In de aankomende weken wordt de productie bij Auping zo snel mogelijk opgestart, zodat nog deze maand aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) de eerste series kunnen worden geleverd.

Toen de berichten over het dreigende tekort aan de voor corona-kritische handelingen op de intensive care noodzakelijke FFP2 maskers in het nieuws kwamen, heeft Panton een samenwerking gestart met als doel hoogwaardige mond-neusmaskers te ontwikkelen. De samenwerking tussen Auping en Panton uit Deventer met erkende landelijke experts op het gebied van medische technologie en leveranciers van beschermende materialen, heeft geleid tot de ontwikkeling van dit specifieke Covid-19 masker. Bij geen van deze partners spelen commerciële belangen een rol, alleen een enorme gedrevenheid om zorgprofessionals te helpen.

De ontwerpers van Panton staan al jaren bekend om hun creativiteit en expertise in de ontwikkeling van medische producten. Familiebedrijf Auping staat bekend om hun sociaal ondernemerschap en kwalitatieve bedden en matrassen. Reeds in 1888 begon Johannes Auping met de productie van goed ventilerende spiraalbodems voor ziekenhuisbedden. Sindsdien werkt Auping ruim 130 jaar aan de beste manieren om uit te rusten.

Zorginstellingen die behoefte hebben aan dit corona mond-neusmasker kunnen zich melden bij het LCH. Op auping.nl/mondkapjes is meer informatie te vinden over dit corona mond-neusmasker.

Auping en Panton hebben voor de ontwikkeling van dit mondneusmasker samengewerkt met diverse partners: Koninklijke DSM, Schaafsma Paper Group, Jeroen de Geus (Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen – UMC Utrecht), AddieBouwman (Expert Medical Devices), Wellcome Engineering & Consultancy en Gemeas Patents (octrooien).

Meer weten?

Wil je meer weten over Panton, neem dan contact op met Jasper Brands 06 5080 7663 of mail.


Ontwerpen voor de zorg en coronavirus

18 maart 2020

Panton en de coronacrisis

ontwerpen voor de zorg en coronavirus

De wereldwijde impact van het coronavirus maakt ook op ons team diepe indruk. We hopen van harte dat alle patiënten op de IC’s en thuis dit virus te boven komen. Ons hart gaat ook uit naar de vele zorgprofessionals waar we mee samenwerken en die nu zo ongelofelijk hard knokken om patiënten te helpen en het coronavirus terug te dringen.

Om de verspreiding te beperken werken we vanuit huis aan de uitdagingen in de zorg. Voor onze klanten blijven we mobiel en online bereikbaar.

Sommige van onze projecten voor ziekenhuizen zijn -volkomen terecht- per direct stilgelegd. Deze opdrachtgevers kunnen zich immers even niet veroorloven om zich bezig te houden met de toekomst. Ze zijn al zo druk met haalbare zorg voor vandaag en morgen. Het geeft ons ruimte om via online tools zo snel mogelijk samen te werken aan praktische oplossingen die zorgverleners en patiënten direct kunnen ondersteunen. 

Zo ontwikkelen we nu in eigen tijd samen met het Radboudumc en enkele andere ziekenhuizen van de VVCZ een ‘Medische Metrolijn COVID-19’. Deze medische metrolijn kan helderheid geven aan zorgverleners over de werkwijze bij het opvangen van grote groepen corona-patiënten. Meer hierover kan je ook teruglezen in het artikel van Qruxx.

Misschien heb jij ook een idee waarmee we met elkaar het coronavirus kunnen terugdringen. We denken heel graag met je mee.


Panton 15 jaar !

15 jaar Panton!

01 januari 2020

Panton wordt 15 jaar!

Save the date 19 maart 2020

2020 is begonnen! Panton wordt 15 jaar. Om dit te vieren organiseren we dit jaar meerdere feestelijke inspiratiesessies rondom de impact van design en innovatie in de gezondheidszorg.

Werk je in de gezondheidszorg of zet jij je in voor regionale samenwerking in de zorg? Dan is de eerste sessie echt wat voor jou. Noteer dan alvast 26 maart 2020 in je agenda. Meer informatie over deze en andere sessies volgt.

We wensen iedereen een prachtig jaar.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten in kader van ons feestjaar? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!