Kwalitatieve zorg vraagt om slimme zorgprocessen en samenwerking in de keten. Vanuit design thinking en met co-creatie technieken helpen we zorgorganisaties bij het vormgeven van hun strategische doelen. We werken hierbij vanuit de 3 perspectieven: de patient, de zorgmedewerkers en de zorgorganisatie. Onze aanpak leidt tot: zinvolle oplossingen; verbinding bij de betrokken stakeholders; en draagvlak binnen de organisatie en/of zorgketen.

Wij helpen u bij de realisatie van:

Nieuwe en betere zorgpaden

Betere kwaliteit van leven voor patiënten, slimmer (samen)werken voor zorgmedewerkers.

Hoe borg je dat in het zorgpad de patiënt en diens kwaliteit van leven centraal staan? Door huidige zorgpaden in beeld te brengen met zorgteams en patiënten worden kansen voor verbetering zichtbaar. Samen zetten we kennis en ervaring om naar zorgpaden die focussen op kwaliteit van leven en werkbare zorg.
Met onze Metro Mapping methode verbeteren we zorgpaden in de keten en bieden we een tool waarmee per patiënt een persoonlijke route kan worden uitgestippeld.

Case: Transitie in trombosezorg

“Met de Trombosedienst van Isala ontwikkelen we nieuwe vormen van trombosezorg en de digitale hulpmiddelen die hiervoor nodig zijn.”

Meer weten?

Mail Thamar

Toekomstbestendige zorgomgeving

Een omgeving die nieuwe werkprocessen ondersteunt: flexibel en hybride

De zorg is dynamischer dan ooit. Hoe speel je hier met nieuwbouw op in? Hoe creëer je draagvlak binnen de organisatie? Met onze design thinking aanpak maken we de visie ‘hoe willen we de zorg bieden’ concreet: wat betekent dit voor de zorgprocessen, de fysieke en de digitale omgeving.
We werken in co creatie met zorgmedewerkers en patiënten aan zinvolle, werkbare concepten en brengen energie en draagvlak in de organisatie.

Case: Woningen voor toekomstbestendige zorg

“We ontwikkelden blauwdrukken voor woningen op de woonparken van Lunet Zorg waar bewoners prettiger kunnen wonen en zorgverleners beter kunnen samenwerken”

Meer weten?

Mail Jasper
“Door de co-creatie met onze medewerkers is veel draagvlak voor implementatie ontstaan binnen onze organisatie.“

De transitie naar digitale zorg

Een zinvolle en gedragen implementatie van digitale middelen en verplaatsing van zorg naar huis.

De introductie van digitale middelen verandert de manier waarop de zorg aangeboden wordt. Het biedt meerwaarde voor de patiënt en voor de zorgmedewerkers. Een goede en gedragen implementatie is hierbij belangrijk. Wij helpen zorgorganisaties bij deze implementatie.

Case: Implemenatie van digitale middelen voor poliklinische zorg

“Met de afdeling Vrouw & Kind van het Antonius ontwikkelden we nieuwe zorgpaden voor verschillende patiëntgroepen. Het zorgpad zwangerschapshypertensie biedt vrouwen de mogelijkheid om zelf thuis hun bloeddruk te meten. Dit scheelt hen veel ziekenhuisbezoek en biedt meer inzicht en eigen regie.”

Meer weten?

Mail Thamar

Netwerkzorg in de keten

Een betere samenwerking en afstemming in de keten.

Bij complexere zorgvragen zijn verschillende zorgverleners en zorgorganisaties betrokken. Hoe stem je de samenwerking beter af en zorg je dat de rolverdeling helder is voor patiënt, mantelzorg en betrokken zorgverleners? We brengen met onze service design methodes organisaties samen en werken vanuit de behoeften van patiënt, mantelzorg en zorgverleners aan netwerkzorg en ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

   

Case: Samen beslissen in de oncologie verbeteren

“Met een consortium van 17 Europese zorgorganisaties en onderzoeksinstellingen onderzoeken we hoe kankerpatiënten en hun behandelaars ondersteund kunnen worden bij het maken van complexe behandelkeuzes aan de hand van de Metro Mapping methodiek.”

Meer weten?

Mail Jasper

Relevante projecten