ontwerpers voor de zorg

De zorg van morgen

Voor de zorg van morgen is nu verandering nodig. Met onze service design aanpak creëren we waardevolle oplossingen voor patiënten, zorgmedewerkers en zorgorganisaties.

De zorg van morgen is passende zorg die met en rondom de patiënt tot stand komt en die de ambitie van jouw zorgorganisatie concreet maakt. Met onze service design aanpak helpen we zorgorganisaties in het veranderproces door inzichten, visie en oplossingen te ontwikkelen. Wij doen dit in co-creatie met patiënten, zorgverleners en zorgmanagement.

Nieuwe en betere zorgpaden

Hoe kan je patiënten beter helpen in de alsmaar complexer wordende zorg? Dat doen we door zorgpaden in beeld te brengen met zorgteams en patiënten. Hierdoor ontstaat overzicht van het bestaande zorgproces en inzicht in kansen voor verbetering. We zetten onze kennis, ervaring en tools in om zorgpaden te (her)ontwerpen die van waarde zijn en overzicht bieden voor patiënten en zorgverleners.

We hebben een aanpak ontwikkeld om zorgpaden in kaart te brengen en te verbeteren. Lees meer over Metro Mapping.

UZ Gent logo

Voor UZ Gent brachten we het zorgpad voor patiënten met chronische darmziekten in kaart om multidisciplinaire samenwerking en de patiëntcommunicatie te verbeteren.

Meer weten over dit onderwerp?

Toekomstbestendige zorgomgeving

De zorg is volop in beweging. Dit heeft invloed op hoe je de zorg organiseert en levert. Hoe speel je hierop in met nieuwbouwplannen? Met onze service design aanpak maken we de visie op het bieden van de juiste zorg concreet. We ontwerpen ruimtelijke oplossingen die zorgverleners en patiënten optimaal ondersteunen. We werken in co-creatie aan zinvolle en werkbare oplossingen. Dit brengt positieve energie in de organisatie.

We ontwikkelden blauwdrukken voor woningen op de woonparken van Lunet Zorg waar bewoners prettiger kunnen wonen en zorgverleners beter kunnen samenwerken.

Meer weten over dit onderwerp?

De transitie naar digitale zorg​

De opmars van digitale mogelijkheden in de zorg verandert de manier waarop de zorg geleverd kan worden. Het biedt meerwaarde voor patiënten en voor zorgmedewerkers. Met onze service design en UX design aanpak helpen we jouw zorgorganisatie de mogelijkheden van digitale zorg optimaal te benutten.

Met de afdeling Vrouw & Kind van het Antonius ontwikkelden we o.a. het zorgpad voor vrouwen met zwangerschaps-hypertensie. Zij kunnen nu zelf thuis hun bloeddruk meten. Het Antonius begeleidt en monitort op afstand. 

Meer weten over dit onderwerp?

Vormgeven
aan netwerkzorg

In toenemende mate wordt zorg geconcentreerd. Ook worden meer disciplines betrokken om passende zorg te leveren. Dat betekent dat zorgorganisaties steeds meer samen moeten gaan werken. We brengen met onze service design methode organisaties samen en geven, vanuit de behoeften van patiënt, mantelzorg en zorgverleners, vorm aan netwerkzorg en ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

Erasmus MC logo

Met een consortium van 17 Europese zorgorganisaties en onderzoeksinstellingen onderzoeken we hoe kankerpatiënten en hun behandelaars ondersteund kunnen worden bij het maken van complexe behandelkeuzes aan de hand van de Metro Mapping methode.

Meer weten over dit onderwerp?

Gerelateerde projecten

Vlekkenplan multi­disciplinair poliplein

Flexibel ruimtegebruik op de polikliniek

Ouder en Kind-centrum WZA

Kinderen laten ontdekken en ontspannen

MRI-Ablatiecentrum

Mock-up in HagaZiekenhuis

Martini SEH

Een veilige omgeving om goed in samen te werken

Visuals in COVID-19 zorg

Voor patiënt en professional

Medische Metrolijnen COVID-19

Co-design in Corona-hectiek

Zaans Medisch Centrum online

Binnenkomen met een goed gevoel

Hulpmiddelen infectiepreventie

Helder en handig

WKZ Hotfloor

Service design voor familie-gerichte zorg

Dagcentrum Martini Ziekenhuis

Waardecreatie voor de patiënt

Interventiekamer

Ontwerp van een spoedinterventiekamer