Digitale oplossingen voor patiënt en zorgverlener

Technologische ontwikkelingen hebben een steeds grotere impact op ons leven. Ook in de zorg nemen technologische ontwikkelingen een enorme vlucht. Digitale producten en eHealth vormen ongekende kansen om de zorg te veranderen, deze toegankelijker te maken en mensen te ondersteunen in hun uitdagingen in de zorg.

Panton ontwikkelt digitale producten die voor patiënten en zorgprofessionals het verschil kunnen maken. We ontwikkelen deze producten vanuit de behoeftes van de gebruikers en betrekken hen gedurende het gehele ontwikkeltraject.

Interaction design projecten

Ontwikkeltraject Interaction design

Het interaction designtraject

Samen met zorgprofessionals, patiënten, hun naasten en ICT-professionals werken we aan succesvolle oplossingen zoals userinterfaces van apps, websites of andere interactieve producten. We verbinden de behoeftes van de verschillende gebruikers met organisatiedoelen en technische randvoorwaarden om tot de beste oplossing te komen.

We ondersteunen onze klanten gedurende het gehele ontwikkelingtraject. We helpen bij het opstellen van de productvisie, het conceptontwerp, de grafische en interactieve uitwerking, tot de realisatie en het testen van tussen- en eindoplossingen. Hierbij zijn we gewend te werken volgens de Agile Scrum methodiek.

Panton Interaction Design

Medische app

Ook in de zorg worden apps steeds vaker ingezet om patiënt en zorgverlener te ondersteunen in het zorgproces. Als apps voor een medisch doeleinde worden gebruikt, zoals een diagnose stellen of een behandeling ondersteunen, is de kans groot dat de app als medische app wordt gezien en er CE-markering noodzakelijk is. Tijdens het interaction designproces denken we samen met onze klant al na of CE-markering noodzakelijk is en schakelen, indien nodig, de juiste partijen in.

Panton_Interaction design_ICU Delierapp
Panton_Interaction design _ Wireframing

CE-certificering voor apps

Wij delen de kennis die we hebben over CE certificering graag. We helpen organisaties met antwoorden op vragen als “Is de app die we ontwikkelen een medisch hulpmiddel?” en “In welke risicoklasse valt het medisch hulpmiddel?”. Panton ontwikkelde de CE tool, een toegankelijke online tool om bedrijven de juiste weg te helpen vinden in de wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen.

Samen de zorg verbeteren?

Neem contact op met Jochem.

Mail Jochem