Producten om gezond te blijven of te worden

Nieuwe behandeltechnieken en veranderende behoeftes bij patiënten en zorgprofessionals bieden kansen voor innovatieve oplossingen. Panton ontwikkelt innovatieve producten die bijdragen aan de gezondheid van mensen: medische apparatuur die nieuwe behandelingen mogelijk maakt of producten die patiënten in staat stellen zelf aan hun gezondheid te werken.

Wij ontwikkelen succesvolle en zinvolle producten die omarmd worden door zorgprofessionals, patiënten en andere gebruikers. Dit bereiken we door gebruikers te betrekken gedurende het gehele ontwikkeltraject.

Product design projecten

Ontwikkeltraject Product design

Van visie tot realisatie

We ondersteunen onze klanten in alle fases van het ontwikkeltraject met projectmanagement en productontwikkeling. Voor elk project wordt een aanpak op maat gemaakt. In de vroege ontwikkelfases dragen we bij aan het opstellen van de projectvisie en de gebruikerseisen. We ontwikkelen concepten en verzorgen het industrieel ontwerp, de vormgeving en de technische uitwerking. In de latere ontwikkelfases dragen we bij aan de begeleiding van de productie en verificatie en validatie van het product. Hierbij werken we samen met diverse partners voor de ontwikkeling van elektronica en software, productie en assemblage.

Panton Product design Carapuls
Panton prototype evone

Ontwikkelen met artsen en patiënten

In al onze ontwikkeltrajecten werken we nauw samen met zorgprofessionals en patiënten. Door interviews en observaties en de toepassing van verschillende co-design methodieken verwerven we relevante inzichten. Met mock-ups en proof-of-principles testen we vroeg in het ontwerptraject de meest kritische werkingsprincipes en de gebruiksvriendelijkheid. In latere fases van het ontwikkeltraject bouwen we prototypes om daarmee verificatie- en validatietesten uit te voeren. Door vanaf het begin en gedurende de ontwikkeling samen te werken en veelvuldig te testen met gebruikers worden keuzes gefundeerd gemaakt en kunnen ontwikkelkosten bespaard worden.

Overleg arts

Ervaring in medische productontwikkeling

De ontwikkeling van medische hulpmiddelen vergt specifieke kennis over wet- en regelgeving. Wij delen de kennis die we hierover hebben graag. We helpen organisaties met antwoorden op vragen als “Is het product dat we ontwikkelen een medisch hulpmiddel?” en “In welke klasse valt mijn medisch hulpmiddel?”.  Panton ontwikkelde de CE tool, een toegankelijke online tool om bedrijven de juiste weg te helpen vinden in de wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen.

Naast kennis over CE MDD en de nieuwe CE MDR hebben de ontwerpers van Panton ook uitgebreide ervaring met de toepassing van de belangrijkste normen die gelden voor medische productontwikkeling waaronder ISO 14971 Risk Management, IEC 62366 Usability Engineering en IEC-60601 Medical Electrical Equipment.

Samen de zorg verbeteren?

Neem contact op met Mario.

Mail Mario