Diensten afgestemd op patiënt en zorgverlener

Gezondheidszorg bevat veel contactmomenten tussen patiënt en zorgverlener. Zorgorganisaties zijn vaak op zoek naar manieren om deze contactmomenten te verbeteren en daarmee een betere dienst te bieden. Een goede dienstverlening verbindt de behoefte, belangen en verwachtingen van patiënten met een efficiënt en effectief zorgproces.

Panton zet service design in om de contactmomenten te (her-)ontwerpen, zodat er een congruente, ondersteunende dienstverlening ontstaat.

Service design projecten

Ontwikkeltraject Service design

We onderscheiden vier hoofdfases in het service designtraject op basis waarvan we samen met onze klanten een project-specifieke aanpak bepalen. We ondersteunen onze klanten bij het verkennen en definiëren van hun visie op de nieuwe dienstverlening. Op basis van de visie ontwikkelen we verschillende service concepten. Het gekozen service design concept vormt het vertrekpunt voor het ontwerp van de nieuwe dienstverlening passend in de organisatie en bij de ondersteunende middelen (o.a. gebouw, informatiedragers, hulpmiddelen, ICT). In de laatste fase wordt de nieuwe dienstverlening geïmplementeerd, geborgd en geoptimaliseerd in het zorgtraject.

Panton Service design Martini Ziekenhuis dagcentrum
Service design On Stage

Het zorgtraject van de patiënt: 'On stage'

Patiënten verwachten een steeds betere dienstverlening op het gebied van hospitality, kwaliteit van de behandeling en bij het maken van keuzes voor hun behandeling.

Patiënten kunnen te maken krijgen met (veel) verschillende zorgverleners van verschillende instanties. Door technologische ontwikkelingen zijn de contactmomenten niet altijd meer fysiek, maar steeds vaker via online kanalen. Voor patiënten is het uitdagend om het overzicht behouden.

Panton helpt zorgorganisaties met het ontwerp van hun zorgtrajecten zodat deze aansluiten bij de behoeftes en wensen van hun patiënten.

MetrolijnOK

Het zorgproces op de achtergrond: 'Back stage'

Voor het ontwikkelen van een goede dienstverlening ‘On stage’ is het essentieel om het werkproces dat hier voor ‘Back stage’ nodig is goed in kaart te brengen. We verkennen mogelijke verbeteringen en helpen bij het ontwikkelen en implementeren van deze verbeteringen.

Panton geeft vorm aan processen waarmee zorgverleners prettig, veilig en efficiënt kunnen samenwerken aan de beste zorg voor en met hun patiënten.

Ontwikkelen met artsen en patiënten

In al onze service designtrajecten werken we nauw samen met zorgprofessionals en/of patiënten. Door interviews en observaties en de toepassing van verschillende co-design methodieken verwerven we relevante inzichten. Met mock-ups en proof-of-principles testen we de belangrijkste interactiemomenten.

Samen de zorg verbeteren?

Neem contact op met Jasper.

Mail Jasper