Designers for healthcare

Welzijn en leefstijl­verandering

Werken aan veranderingen in de samenleving van morgen begint nu. Samen creëren we impactvolle oplossingen die bijdragen aan maatschappij, leefstijl en welzijn.

De maatschappelijke uitdagingen van vandaag én de toekomst vragen om een bredere kijk op gezondheid. Persoonlijk welzijn, gezonde leefstijl en preventie worden hierin steeds belangrijker. Het vraagt om verandering van zorgorganisaties en organisaties die actief zijn in het sociale domein. Wij helpen jouw organisatie om deze veranderingen vorm te geven door hulpmiddelen te ontwerpen die bijdragen aan gezondheid, geluk en welzijn.

Well-being and healthy lifestyle

Een gezonde levensstijl en mentale gezondheid zijn de sleutel tot het voorkomen van ziekte en uitval. De laatste jaren is de aandacht voor een gezonde leefstijl sterk toegenomen. Dat neemt niet weg dat het lastig kan zijn om nieuwe gezonde gewoonten aan te leren en vol te houden. Goed ontworpen hulpmiddelen kunnen daarbij helpen. Wij ontwerpen oplossingen en hulpmiddelen om gezond gedrag en mentale gezondheid thuis, op school en op het werk te bevorderen.

Of je lekker in je vel zit is sterk bepalend voor je functioneren in de samenleving. Met GeluksBv ontwikkelen we een lesprogramma voor speciaal onderwijs waarin geluk en welzijn onderdeel worden van de dagelijkse lessen.

Want to know more about this subject?

Living with a chronic illness

Het aantal mensen met chronische aandoeningen stijgt. Nieuwe technologie kan ondersteunen in het omgaan met een chronische aandoening in het dagelijks leven. Wij ontwikkelen de (digitale) oplossingen die ouderen en chronisch zieken ondersteunen in de uitdagingen in hun dagelijks leven.

Samen met MonitAir ontwikkelden we een slimme app voor patiënten met COPD. Op basis van wekelijkse zelftesten, kan de app de kans op een longaanval voorspellen en advies geven.

Want to know more about this subject?

Maatschappelijke uitdagingen

Leefbaarheid in wijken krijgt steeds meer aandacht. Sociaal maatschappelijke organisaties en de overheid zetten in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en het bevorderen van gelijke kansen. Met onze design thinking aanpak helpen wij dit te realiseren. Dat kan zijn op nationaal niveau, op wijkniveau of voor bepaalde doelgroepen.

Met onze design thinking aanpak helpen we de Ajax Foundation om de impact van hun initiatieven en programma’s voor kwetsbare kinderen en jongeren te vergroten op het gebied van sociale veiligheid en gezonde leefstijl.

Want to know more about this subject?

Related projects

Bring movement into your day

A toolkit to get moving

Copilot app for COPD

Recognise your body's signals

The speeltuinbende

Every child should be able to play in the playground

Beter Gezond

A healthier lifestyle in 30 days

Hatobito

The app that helps you to listen to your heart

Obli

Encouraging hydration for a healthy lifestyle