Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met de gezondheidszorg. Als patiënt, als mantelzorger of als zorgprofessional. Een situatie waarin je veelal geconfronteerd wordt met beperkingen van jezelf of van anderen, de afhankelijkheid van technologie en de complexiteit van het zorgsysteem. Panton wil mensen de hulpmiddelen in handen geven om de uitdagingen in hun eigen of andermans gezondheid te overwinnen. Dat doen wij door met ons team van ontwerpers producten en diensten te ontwikkelen die helpen gezond te worden of te blijven.

Strategisch design

Innovaties in de zorg zijn succesvoller wanneer ze ontwikkeld zijn vanuit de visie en strategische doelstellingen van de organisatie. Wij helpen zorgorganisaties en bedrijven met het formuleren van de visie en het vaststellen van de doelstellingen op strategisch niveau. We zijn in staat deze te vertalen naar producten en diensten die waarde opleveren voor patiënten, zorgverleners en organisaties.

Innovaties in de zorg zijn tevens succesvoller wanneer ze ontwikkeld zijn vanuit de behoeftes van patiënten en zorgverleners. Om dit te waarborgen werken we actief samen met zorgprofessionals en patiënten in al onze innovatietrajecten.

Kennisdomeinen

Door samenwerkingen met zorgprofessionals, patiënten en experts hebben we in de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd over zorgprocessen, gebruikersgericht ontwerpen, patiëntveiligheid en over behoeftes en de ervaringen van betrokkenen bij de zorg. Maar wij willen blijven leren en ontdekken. Daarom investeren we in kennisontwikkeling over ons vakgebied en in ons netwerk van experts in de zorg. Een aantal kennisdomeinen heeft hierbij de komende tijd onze specifieke interesse:

Gedragsverandering

Gedrag kan van grote invloed zijn op het succes van een behandeltraject. Het langdurig volhouden van gezond gedrag of het blijven innemen van medicatie op het juiste moment blijkt in de praktijk lastig. Pillen innemen terwijl je je niet meer ziek voelt; gezond eten terwijl je druk, gespannen of ziek bent; genoeg water drinken, het valt niet mee. Slimme producten, digitale hulpmiddelen en goede diensten kunnen helpen bij het realiseren van een blijvende gedragsverandering.

Om de juiste analyses en keuzes te maken voor een strategie die leidt tot gedragsverandering, kunnen we niet zonder kennis van gedragswetenschappen. We werken daarom in diverse projecten samen met gedragswetenschappers en ontwikkelen met hen instrumenten om kennis praktisch in te zetten.

Samen met de gedrag- en communicatieconsultants van Tabula Rasa ontwikkelen we de Beter Gezond app voor het Radboudumc. De Beter Gezond app helpt mensen met een gezondere leefstijl om de kans op kanker te verlagen.

Daarnaast is Panton één van de partners van het Nederlands Platform voor gedragsontwerp. In deze samenwerking tussen gedragswetenschappers en een aantal creatieve studio’s zetten we onze kennis over ontwerpen voor gedragsverandering in voor verschillende projecten in de zorg.

Empowerment

In 2011 verscheen in het British Medical Journal het artikel van een team medici en onderzoekers onder leiding van Machteld Huber. In dit artikel beschreven zij een nieuwe definitie van gezondheid: “Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven.” * Deze definitie raakt de kern van onze motivatie voor ons werk. Het liefste zien we dat door onze ontwerpen mensen in staat worden gesteld om -als er dergelijke grote uitdagingen in hun leven zich voordoen- zich aan te passen en zelfregie te behouden.

We weten, uit ervaring die we hebben opgedaan in diverse projecten, dat deze uitdagingen kunnen optreden bij mensen op elke leeftijd en zowel bij zorgvragers als zorgverleners. Patiënten kunnen opeens te maken krijgen met de uitdagingen van hun ziekte of beperking. Ook zorgprofessionals kunnen worstelen met uitdagingen, bijvoorbeeld om de werkdruk aan te kunnen, de juiste beslissingen te nemen en om te gaan met de frustraties als het niet lukt hun patiënten te genezen. We zien dat design de helpende hand kan bieden en zoeken naar manieren om het vermogen van mensen en hun zelfregie te vergroten.

Er is nooit een generieke oplossing mogelijk. Zoals Hubert al schrijft: “Niet van alle mensen kan zonder meer verwacht worden dat zij tot dit ‘vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren’ in staat zijn, althans niet zonder passende begeleiding en ondersteuning.”

Samen met patiënten, artsen en onderzoekers exploreren we wat empowerment inhoudt, in de zin van het vermogen tot aanpassen en zelfregie. We onderzoeken hoe design hierbij kan helpen.

* Huber et al. 2011 ‘How should we define health?’, BMJ, 2011 volume 343 pp d4163

Multidisciplinaire trans- en intramurale samenwerkingen

Steeds vaker worden wij gevraagd om samen met eindgebruikers de weg naar een beoogd resultaat effectiever te maken. Vooral als dit resultaat moet worden verkregen door mensen van verschillende afdelingen of zelfs door organisaties te laten samenwerken. Ontwerpers zijn immers getraind om te werken in multidisciplinaire teams.

Typische eigenschappen van ontwerpers zijn: nieuwsgierig, optimistisch, analytisch, doelgericht, empathisch en creatief. We beschikken over de vaardigheid om ideeën snel te visualiseren en zo vroeg mogelijk te toetsen. Juist deze eigenschappen blijken van toegevoegde waarde in multidisciplinaire teams waarin complexe vraagstukken spelen. Al helemaal als de tijdsbesteding van zorgprofessionals of patiënten beperkt is. We zetten deze eigenschappen steeds meer in om complexe vraagstukken op het gebied van klantbeleving, logistiek, sociale cohesie, veiligheid en efficiëntie aan te pakken. Op dit terrein leren we ondermeer van ons groeiende netwerk van bestuurders, architecten, patient safety officers, non-profit organisaties en patiëntenverenigingen.

Samen de zorg verbeteren?

Neem contact op met Mario.

Mail Mario