ontwerpers voor de zorg

Metro
Mapping

Zorgpaden ontwerpen en optimaliseren met service design.

Metro Mapping is een service design methode om zorgpaden te ontwerpen en te optimaliseren.

Metro Mapping brengt de complexiteit van een medisch zorgpad letterlijk in kaart in een Metro Map. Het overzicht van een Metro Map maakt het mogelijk om met elkaar het zorgpad te verbeteren, bijvoorbeeld rondom shared decision making, multidisciplinaire samenwerking of invoering van een EPD of patiëntenportaal.

Onze service designers kunnen je helpen met:

  • Analyseren en weergeven van het huidige zorgpad.
  • Evalueren van het huidige zorgpad met alle stakeholders.
  • (Her)ontwerp van het zorgpad middels co-creatie.
  • Ontwerp van oplossingen om het nieuwe zorgpad te realiseren.

Samenwerkingspartijen

Metro Map

De Metro Map is een overzicht van de stappen in het zorgpad, de informatie voor de patiënt,  de betrokken zorgprofessional, de omgeving waarin de zorg plaatsvindt en de ervaringen van patiënten en naasten.

Unieke aanpak

Metro Mapping is een unieke aanpak die onze service designers gebruiken om samen met zorgverleners, patiënten of hun vertegenwoordigers zorgpaden te ontwerpen en optimaliseren.

Een project start vaak met het in kaart brengen van de huidige situatie en de verbeterpunten in de Metro Map ‘as is’. Samen met de stakeholders wordt het zorgpad (her)ontworpen in de vorm van een Metro Map ’to be’. Om de nieuwe werkwijze te kunnen implementeren, dienen nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld te worden (bijvoorbeeld werkafspraken, digitale of fysieke hulpmiddelen).

Op de Metro Mapping website vind je meer informatie over deze methode.

Analyse

Metro Map as is

(Her)ontwerp

Metro Map to be

Realisatie

Metro Map gerealiseerd

Europese samenwerking

Metro Mapping is ontwikkeld door Ingeborg Griffioen (6 april 1971 – 13 april 2022) in het kader van haar promotieonderzoek aan de TU Delft en het LUMC.  Zij ontwikkelde Metro Mapping om samen beslissen in de oncologie te bevorderen.

In het Horizon Europe subsidieproject 4D Picture wordt Metro Mapping getest en doorontwikkeld in een Europees samenwerkingsverband.

Meer weten over Metro Mapping?
Neem contact op met Jasper Brands