ontwerpers voor de zorg
20 juni 2019

Be invisible to create impact

Hoe ontwerpers meer impact kunnen creëren door zelf minder zichtbaar te zijn

In juni reisde Pantonner Joris Swaak af naar Barcelona voor de Service Design Days. ‘Innovating for sustainable futures’ stond centraal op deze design conferentie. De deelnemers gingen gezamenlijk op zoek naar de rol van ontwerpers in het creëren van een duurzame toekomst.

Bepalend voor een duurzame toekomst is hoe we omgaan met grote uitdagingen op het gebied van zorg, duurzaamheid en welzijn. Deze uitdagingen vragen om een radicaal andere benadering, ook van ontwerpers, zo werd gesteld door de sprekers van toonaangevende bureaus als IDEO. Zij stelden de vraag: ‘Op welke manier draagt een minder zichtbare rol van ontwerpers bij aan het creëren van impact?’

Uit de vele lezingen waren er twee die op inspirerende wijze vertolkten waar wij in onze projecten ook door worden uitgedaagd:

Eigenaarschap

George Aye van The Greater Good Studio presenteerde hoe hij en zijn collega’s in projecten de verdeling van macht juist erkennen in het creëren van oplossingen. Hij benadrukte dat de mensen die het dichtste bij het probleem staan, veelal de mensen zijn met de minste macht. In de gezondheidszorg herkennen we dat bij Panton als geen ander. Door als ontwerper een platform te creëren voor die mensen, ontstaat een bundeling van macht waarmee zij invloed kunnen uitoefenen. Door invloed uit te oefenen ontstaat ruimte voor gezamenlijk eigenaarschap. Hierdoor kan iets ontstaan dat niet het product van de ontwerper is maar van de eindgebruikers.

Het is vaak een creatieve uitdaging om zo’n platform te creëren. In een recent project van Panton om een serious game te ontwikkelen om jongeren (14 – 22 jr) betere gezondheidskeuzes te laten maken hebben we ons best gedaan om de macht bij de jongeren te leggen. We deden dit door hen te faciliteren en motiveren in het creëren van oplossingen. We hebben hen betrokken als informant, ontwerper, tester en zij gaan ook deel uitmaken van het team dat de game gaat ontwikkelen. Het was mooi om te zien dat door als ontwerpers meer afstand te nemen van het ontwerpen het eigenaarschap en de betrokkenheid bij de jongeren groeide.

Onzichtbaarheid

Meagan Durlak, head of design, en Edwin Mwai, designer bij IDEO deelden in hun masterclass lessen om als ontwerper te werken aan je eigen onzichtbaarheid. Ze herkenden ook dat er altijd dingen zijn die mensen wel voelen en van belang kunnen zijn voor het ontwerpproces, maar niet makkelijk delen. Het blijft een uitdaging om manieren te vinden om mensen een veilige omgeving te bieden waarin zij hun diepste gevoelens en behoeftes durven te delen om daarmee gezamenlijk tot betere oplossingen te komen. Bij IDEO kwamen ze in een project tot het inzicht dat het beter was dat de ontwerpers niet zelf met de doelgroep gingen spreken, maar iemand uit de gemeenschap vroegen dit te doen. Zij hebben mensen uit die gemeenschap getraind in ontwerpmethodieken en hen in staat gesteld gesprekken te voeren met de doelgroep. Dit heeft geleid tot een dieper begrip van de doelgroep en de context in hun project.

De lezingen hebben geleid tot boeiende discussies in ons designteam over de mate waarin je als ontwerpers zichtbaar bent in een project. Het is van belang om een balans te vinden tussen het innemen van een prominente rol vanuit de opgebouwde expertise en visie van een ervaren ontwerper en een faciliterende rol. Die rol kan per project en per fase ook nog verschillen. Een boeiend artikel dat ook over deze balans gaat is ‘Design Culture and Dialogic Design’ van Ezio Manzini.

Samen de zorg verbeteren?
Neem contact op met Joris Swaak