ontwerpers voor de zorg
27 juni 2019

De Bedhoodie

Meer privacy voor patiënten

Stel je ligt in een ziekenhuisbed of behandelstoel, op een kamer met andere patiënten en hun bezoek. Stel je wordt in bed door de gangen van het ziekenhuis vervoerd, of ergens ‘geparkeerd’ voor een onderzoek.

Wie het heeft meegemaakt, herkent vast het gevoel overgeleverd te zijn aan de blikken van anderen. Je voelt je heel kwetsbaar. Hiervoor is de Bedhoodie bedacht.

Privacy en rust

De Bedhoodie biedt patiënten eigen regie over fysieke privacy en rust op kwetsbare momenten. Samen met StartupDesk en Nicole Plum, adviseur patiëntenparticipatie bij het UMC Utrecht, ontwikkelt Panton op dit moment de Bedhoodie verder van idee (afstudeerproject) naar een praktisch, aantrekkelijk en financieel haalbaar product.

Het initiële ontwerp van de Bedhoodie wordt ondermeer geoptimaliseerd op gebruiksgemak om het beter te laten aansluiten bij de dagelijkse praktijk van zorginstellingen. Meer informatie vind je op bedhoodie.nl.

Niet alleen het idee van de Bedhoodie is uniek, ook de manier waarop de ontwikkeling gefinancierd wordt. Iedereen kan participeren in de coöperatie die de doorontwikkeling van de Bedhoodie mogelijk maakt. Meer informatie vind je hier.

Samen de zorg verbeteren?
Neem contact op met Joris Swaak