ontwerpers voor de zorg
18 februari 2019

De meerwaarde van GS1 in één beeld

Het complete plaatje

GS1 is een wereldwijde not-for-profit organisatie die zich richt op het ontwerp en de invoering van standaarden voor de identificatie, het vastleggen en het delen van gegevens van producten, mensen en locaties. Panton ontwikkelde een workshop voor het GS1 Global Forum in Brussel, het congres voor de medewerkers van alle GS1 kantoren wereldwijd. De workshop bood GS1 Healthcare medewerkers inzicht in het gebruik van IT applicaties in verschillende zorgpaden en de ondersteunende rol van standaarden voor gegevensuitwisseling. Met deze nieuwe aanpak kunnen GS1 medewerkers de meerwaarde van GS1 voor ziekenhuizen duidelijker maken aan de hand van één visualisatie.

Voor de identificatie werkt GS1 met een universele codering weergegeven middels bekende standaarden als lineaire barcodes, DataMatrix en RFID. Het voordeel van dergelijke uniforme codering en standaarden is bijvoorbeeld dat bedrijven en ziekenhuizen eenvoudiger met elkaar over dezelfde producten, mensen en locaties kunnen communiceren.

Als startpunt van de workshop hebben wij het zorgpad, aan de hand van de hoofdstappen, gevisualiseerd op een poster. Tijdens de workshop werden de deelnemers uitgenodigd om per stap in het zorgpad in te vullen welke IT applicaties er gebruikt worden en welke standaarden (GS1 en andere zorgstandaarden) ingezet kunnen worden. Door de methode werd men uitgedaagd het zorgpad ‘end-to-end’ te doorlopen en de GS1 dienstverlening integraal te bekijken.

GS1 is het meest van waarde wanneer het integraal geïmplementeerd wordt. Door het zorgpad end-to-end te bekijken werd het voor veel deelnemers duidelijker waar hun ‘blank spots’ zaten. De in deze workshop geleerde aanpak kunnen lokale GS1 kantoren inzetten om met ziekenhuizen een beter gesprek te voeren over hoe GS1 bij kan dragen aan veiliger en efficiëntere zorgverlening.

Samen de zorg verbeteren?
Neem contact op met Jasper Brands