ontwerpers voor de zorg
16 mei 2018

De VVCZ-scan gevalideerd

Wetenschappelijke validatie in samenwerking met RadboudUMC

De Vereniging Veilige Curatieve Zorg (VVCZ) helpt medewerkers van ziekenhuizen om samen de patiëntveiligheid te vergroten. Panton ontwikkelt met de VVCZ diverse gebruiksvriendelijke tools. Het Radboudumc heeft in samenwerking met de VVCZ en Panton enkele tools wetenschappelijk gevalideerd.

VVCZ scan

Naast de Medische Metrolijn is de VVCZ-scan een belangrijk instrument voor de ziekenhuizen die bij de VVCZ zijn aangesloten. Met de VVCZ-scan krijgen medewerkers van ziekenhuizen inzicht in de mate waarin zij werken volgens de peri-operatieve richtlijnen. Deze richtlijnen beschrijven alle verantwoordelijkheden, controles en overdrachten die moeten plaatsvinden om veilig te kunnen werken wanneer patiënten in ziekenhuizen worden geopereerd. Ze beschrijven het hele proces van eerste consult tot en met ontslag na operatie. Panton ontwikkelde samen met de VVCZ en met het Radboudumc de methodiek van de VVCZ-scan en de praktische instrumenten waarmee ziekenhuizen elkaar en zichzelf kunnen toetsen.

Publicaties

Anita Heideveld van het Radboudumc promoveert op methodes om de patiëntveiligheid rondom operaties te vergroten. Voor haar promotietraject deed ze ondermeer onderzoek naar de validiteit van de VVCZ scan. Onlangs verscheen de wetenschappelijke, internationale publicatie van haar studie naar het instrument waarmee tijdens operaties kan worden geobserveerd of er veilig wordt gewerkt (de SPOT-lijst). Ook is er al een tweede artikel geaccepteerd over de validiteit van de webbased zelfevaluatie die medewerkers van VVCZ ziekenhuizen invullen. Ingeborg schreef mee aan het tweede artikel.

Samen de zorg verbeteren?
Neem contact op met Jasper Brands