ontwerpers voor de zorg
16 mei 2018

Één globale standaard

Workshop over gegevens in de zorg

GS1 (Global Standards One) is een wereldwijde not-for-profit organisatie gericht op het ontwerp en de invoering van standaarden voor de identificatie en het vastleggen en delen van gegevens. Panton is door GS1 gevraagd om op haar internationale congres (voor de medewerkers van alle GS1 kantoren wereldwijd) in Brussel een workshop te geven. Met behulp van patient journeys werd door de GS1 medewerker inzicht verkregen in de belangen van patiënten en afdelingen in het ziekenhuis bij een betere beheersing en uitwisseling van gegevens.

GS1 werkt met bekende standaarden als barcodes, Datamatrix en RFID. Het voordeel van dergelijke uniforme standaarden is bijvoorbeeld dat bedrijven en ziekenhuizen eenvoudiger met elkaar over dezelfde producten communiceren. Niet alleen het soort product, of de geproduceerde batch, maar zelfs elk product afzonderlijk is te identificeren. Dat is handig voor een betere beheersing van de logistiek en voorraden, maar zeker ook bij een recall van een product.

Voor de workshop heeft GS1 ook patiëntenvertegenwoordigers en andere experts uitgenodigd. Tijdens de workshop zijn relevante argumenten gevonden waarmee de samenwerking met de ziekenhuizen kan worden versterkt. Ook leverde het boeiende inzichten op over de verschillen tussen de landen in de zorgsystemen. De materialen die Panton met GS1 heeft voorbereid voor de workshop zullen in diverse talen worden vertaald om de workshop ook in andere werelddelen te kunnen herhalen.

Samen de zorg verbeteren?
Neem contact op met Jasper Brands