ontwerpers voor de zorg
1 maart 2022

Flow op de SEH

De VVCZ verbindt SEH professionals

Vaak ervaren medewerkers op de SEH momenten waarbij het aanbod van patiënten groter is dan de capaciteit van de SEH. Hierdoor lopen wachttijden op en besluiten SEH’s om tijdelijke geen nieuwe patiënten op te nemen. Dit komt de patiëntveiligheid niet ten goede.

De VVCZ, samen met haar leden en Panton, ontwikkelt een peer-to-peer scan om knelpunten inzichtelijk te maken en oplossingen met elkaar te delen.

De scan verbindt SEH professionals van VVCZ leden met elkaar. Tijdens de scan wordt het SEH proces gestructureerd geëvalueerd en worden oplossingen met elkaar gedeeld. Het doel van de scan is samen oplossingen vinden voor het verbeteren van de doorstroom op de SEH, om daarmee de patiëntveiligheid te bevorderen.


De scan SEH-proces:

  • is intercollegiaal (peer-to-peer)
  • richt zich op de SEH organisatie en de samenwerking met partners in de keten
  • is een kwalitatieve scan van het integrale SEH proces (instroom, doorstroom en uitstroom)


De scan bestaat uit:

  • Zelfevaluatie: SEH medewerkers beantwoorden een online survey over factoren die de doorstroom beïnvloeden.
  • Scan ter plaatse: een scanteam van SEH-zorgprofessionals uit andere VVCZ ziekenhuizen observeert en interviewt betrokkenen in het SEH proces.
  • Praktische feedback in een evaluerend gesprek met het scanteam als input voor het verbeterplan.


De scan SEH-proces wordt ontwikkeld door een team van SEH professionals uit het Martini Ziekenhuis, St Antonius, Radboudumc en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in samenwerking met het VVCZ bestuur en Panton.

Samen de zorg verbeteren?
Neem contact op met Jasper Brands