ontwerpers voor de zorg
11 maart 2019

Health for Youth: It’s a serious game!

Wat als een serious game kan helpen?

Wat als een serious game jongeren kan helpen om hun gezondheid de baas te worden, te zijn en te blijven? Ruim 1 op de 12 jongeren ervaart psychische klachten (bron: CBS), waardoor zij niet lekker in hun vel zitten en beperkt worden in hun dagelijks leven. Hoe kan een serious game hen op een uitdagende manier een veilige leeromgeving bieden en de consequenties van dagelijkse keuzes op het gebied van gezondheid laten ervaren?

Samen met Bettery Institute en Samen Gezond in Deventer is Panton een project gestart om met jongeren te onderzoeken wat hun ambitie op het gebied van gezondheid is en hoe een serious game hen kan helpen deze ambitie te bereiken. We willen met de Gezondheid en Gedrag aanpak naar boven halen hoe hun leefwereld eruit ziet en wat hun behoeften zijn. Niet werken vanuit een klacht of een probleem, maar vanuit een ambitie: Wat wil de jongere zelf?

We hebben inmiddels 60 jongeren gesproken over hun ambitie, hoe ze die willen bereiken en wat hiervoor nodig is. We gaan nu in diverse co-creatie sessies met de jongeren deze game ontwikkelen. Hoe gaat deze game hen helpen en welke spelelementen zijn daarvoor nodig?

#Watisjouwambitie

We hebben de jongeren geholpen uiting te geven aan hun ambities, welke eerste stap ze zelf kunnen zetten en wat ze daarvoor nodig hebben. In verschillende creatieve sessies lieten we hen een collage maken in de vorm van een Instagram-post. De post verbeeldde hun wereld, leven en dromen. Daarbij konden ze een persoonlijke hashtag bedenken die hun ambitie verwoordt. Tot slot vroegen we hen in de ruimte aan te geven hoe ver ze van deze ambitie verwijderd zijn en welke stap ze kunnen zetten om hier dichterbij te komen.

Deze aanpak leidde tot waardevolle inzichten in de wereld, de ambities maar ook de struikelblokken van jongeren. Sommigen jongeren definieerden een heel concreet doel: “Trainen voor een topconditie”, terwijl anderen een algemener doel bedachten zoals: “De wereld verbeteren”. Het concretiseren van doelen en stappen gaf de jongeren het inzicht dat ze zelf meer invloed hadden op de uitkomst dan ze eerst dachten.

Co-creatie

In de volgende fase gaan we op basis van de verkregen inzichten co-creatie workshops met de jongeren organiseren. Hoe zou hun ideale game eruit zien die hen helpt hun ambities te bereiken? Welke spelelementen zijn hiervoor nodig?
Samen de zorg verbeteren?
Neem contact op met Joris Swaak