ontwerpers voor de zorg
17 september 2020

Inrichting die beweging stimuleert

Feestelijke opening pilotlocatie Gaasperdam

Dinsdag 15 september was de start van de pilot beweegstimulerende inrichting bij JGZ-locaties. De pilot heeft als doel om het belang van bewegen voor de allerjongsten (0-4 jr) over te brengen aan ouders. Op vijf JGZ-locaties verspreid over Nederland zijn de wacht- en consultatieruimtes zo ingericht dat bewegen gestimuleerd wordt. Panton heeft in samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen de beweegstimulerende ruimtes ontworpen en ingericht.

Uit een peiling van Opvoedinformatie Nederland en Kenniscentrum Sport & Bewegen (2019) blijkt dat het thema bewegen volgens 77% van de ouders niet wordt besproken op consultatiebureaus. 71% van de ouders heeft echter wel behoefte aan dit gesprek. Deze pilot heeft tot doel dat het gesprek over het belang van bewegen vaker gevoerd gaat worden. De pilot is een samenwerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS.

Co-creatie

Kenniscentrum Sport en Bewegen werkt al langer samen met Panton in de ontwikkeling van middelen om bewegen te stimuleren. Zo zijn eerder de beweegcirkel en een aantal beweeganimaties ontwikkeld. Voor de pilot is Panton gevraagd om een beweegstimulerende inrichting te ontwerpen en het co-creatieproces met consultatie verpleegkundigen en jeugdartsen te leiden.

Samen met de consultatie verpleegkundigen en jeugdartsen van de vijf pilot locaties is vastgelegd welke beweging, zowel motorisch als cognitief, gestimuleerd kan worden in de wacht- en consultatieruimtes. Vervolgens zijn deze geplot op de plattegronden van de verschillende locaties. Vanuit hier zijn ideeën ontwikkeld die beweging stimuleren door:

  • kinderen te verleiden met illustraties op de vloer, muur etc.
  • aan te sluiten bij wat ouders thuis zelf kunnen doen
  • kinderen op een leuke manier te betrekken bij handelingen als het meten & wegen en omkleden.

Locatie specifiek ontwerp

Voor elke locatie is een uniek ontwerp gemaakt waarin verschillende elementen verwerkt zijn.

Denk hierbij aan een beweegspiegel met dobbelsteen waarmee verschillende spelletjes gedaan kunnen worden. Vloerstickers met patronen die kinderen springend kunnen volgen op weg naar de consultatieruimte. Maar ook bijvoorbeeld het meekijktrapje waardoor ouders kinderen kunnen betrekken bij het omkleden, meten of wegen van hun broertje of zusje.

De vijf deelnemende consultatiebureaus waar de beweegstimulerende ruimtes te ervaren zijn, zijn onderdeel van: GGD Gelderland-Zuid, GGD Limburg-Noord, GGD Regio Utrecht en SAG Zorgontwikkeling (Holendrecht & Gaasperdam). Met dank aan onze partners: Meubelmaker Ernst Kuhne en Sign Solutions.

Samen de zorg verbeteren?
Neem contact op met Joris Swaak