ontwerpers voor de zorg
23 maart 2021

Lekker in je vel gaat van start op Kentalis

Pilot op het Kentalis College van start

Donderdag 25 maart aanstaande starten we met een pilot waarin het Kentalis College in Utrecht voor twee weken wordt omgedoopt tot een ‘Lekker in je vel’-school. De pilot is de afsluiting van het ontwerpend onderzoek waarin we in co-creatie met leerlingen, ouders en leerkrachten uit het speciaal onderwijs gewerkt hebben aan het thema ‘Lekker in je vel’ (LIV).

Co-creatie

Het Kentalis College in Utrecht is een cluster 2 school. De leerlingen uit de twee klassen die bij het project betrokken zijn, hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een auditieve beperking. Tijdens de sessies maakten we daarom gebruik van creatieve doe-opdrachten. Deze vorm blijkt heel geschikt om de leerlingen taal te laten geven aan hun gevoel.

Bij zowel de leerlingen, ouders als leerkrachten is er de behoefte aan meer concrete handvatten om met het thema ‘Lekker in je vel’ aan de slag te gaan. Wat betekent ‘lekker in je vel’ voor jou? Hoe creëer je dat gevoel? En op welke manier ontwikkel je veerkracht zodat je beter om kan gaan met de uitdagingen in jouw leven?

Mini-interventies

Het docententeam wil graag dat ‘Lekker in je Vel’ een integraal onderdeel wordt van de werkwijze op school. Daarom testen we in deze pilot een aantal mini-interventies die de leerkrachten als onderdeel van hun eigen lessen kunnen inzetten. In de pilot werken we met zes thema’s: Zorg voor jezelf, Zin, Flow, Vriendschap, Ontspanning en Goed Doen. De LIV oefeningen helpen de leerlingen bij vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? De gedachte is dat veel kleine beetjes bijdragen aan positieve gedragsverandering voor zowel leerlingen als leerkrachten. Want alleen ga je snel, maar samen kom je verder!

Verbreden van de aanpak

Inmiddels bereiden we de volgende fase voor, waarin we de interventie willen doorontwikkelen en implementeren op twee tot drie Utrechtse scholen. Juist nu de uitdagingen rondom ‘Lekker in je Vel’ door het coronavirus groot zijn, is dit een kans voor scholen om op een creatieve en leuke manier aandacht te besteden aan de gemoedstoestand van hun leerlingen.

Achtergrond

Lekker in je vel is een project dat wordt uitgevoerd door GeluksBV en Panton, ontwerpers voor de zorg in samenwerking met het Kentalis College in Utrecht. Dit is een cluster 2 school met leerlingen met een taal- & ontwikkelingsachterstand. Het project wordt gefinancierd vanuit het Agis Innovatiefonds en ondersteund door de gemeente Utrecht.

Meer weten?
Neem contact op met Joris Swaak