ontwerpers voor de zorg
3 mei 2018

Lessons learned in design for healthcare

Presentatie van Ingeborg op het IHI congres

Hoe kunnen design en design thinking de patiëntveiligheid en patiëntbeleving verbeteren? Ingeborg heeft hierover op uitnodiging gesproken op Het International Forum on Quality & Safety in Healthcare (ook bekend als het IHI congres). Dit deed ze aan de hand van haar 20 jaar ervaring als designer voor de zorg.

In haar presentatie liet ze eerst zien hoe breed inzetbaar design en design thinking zijn in de zorg en welke subdomeinen het vakgebied design kent. Subdomeinen als product design, interaction design, service design en contextual design passeerden de revue.

Als kenmerkend voor de manier waarop designers te werk gaan in een design proces, legde ze aan de hand van voorbeelden uit dat designers:

  • problemen reframen zodat er oplossingen worden gecreëerd die passen bij de uitgesproken én onuitgesproken behoeften van alle belanghebbenden.
  • in hun zoektocht naar de beste oplossing behoeftes balanceren van belanghebbenden qua gebruik, ten aanzien van (technische) haalbaarheid, duurzaamheid en financiële haalbaarheid.
  • oplossingen creëren samen met belanghebbenden (co-creation), waarbij designers een visuele of tastbare ’taal’ ontwikkelen die alle belanghebbenden in staat stelt om hun behoeften te ontdekken en uit te spreken.

Aan de hand van voorbeelden van diverse Panton projecten kwamen vier manieren aan bod waarop wij oplossingen ontwerpen samen met belanghebbenden, ofwel co-creëren:

  1.  eindgebruikers laten reageren op schetsen of prototypes laten testen
  2.  eindgebruikers coachen om de eerste ideeën te bedenken en deze (helpen) uitwerken
  3. een toolkit ontwerpen waarmee eindgebruikers zelf varianten van het oorspronkelijke ontwerp kunnen maken en een platform ontwikkelen waarop ze deze varianten met andere eindgebruikers kunnen uitwisselen.
  4. eindgebruikers helpen om het product te redesignen zodat het nog beter bij hun wensen aansluit.

Uit de overweldigende wereldwijde belangstelling voor dit onderwerp, zowel in de zaal als via de lifestream, blijkt dat design voor de zorg en het betrekken van eindgebruikers enorm leeft en we kijken er naar uit om met de mensen die ons na afloop hebben benaderd verder te leren en te ontwikkelen.

Samen de zorg verbeteren?
Neem contact op met Jasper Brands