ontwerpers voor de zorg
15 januari 2018

Lunet zorg bouwt voor een goed leven

Uitgangspunten voor nieuwe woningen

Lunet zorg levert zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijk beperking in Noord-Brabant. Deze zorgorganisatie heeft de wens om op haar woonparken nieuwe woningen te realiseren die aansluiten bij de individuele behoeftes van de bewoners en die tegelijkertijd toekomstbestendig zijn. Panton heeft samen met Lunet zorg de uitgangspunten voor de nieuwe woningen vormgegeven.

Op de woonparken van Lunet zorg woont een verscheidenheid aan mensen. Er wonen jonge mensen met een gedragsstoornis tot ouderen die veel somatische zorg nodig hebben. Ieder type cliënt vraagt een eigen aanpak in zorg en begeleiding en een eigen woonomgeving.

Naast de diversiteit aan bewoners zijn er ontwikkelingen die invloed hebben op de uitgangspunten voor de nieuwe woningen. De arbeidsmarkt is krap. Dit maakt het lastig om voldoende gekwalificeerde begeleiders te vinden. De financiering staat onder druk terwijl de zorg voor cliënten complexer wordt. Bovendien dient er zich nieuwe, waardevolle technologie aan. Wat betekent dit voor de nieuwe woningen? Waar moeten de woningen aan voldoen om niet al bij de oplevering gedateerd te zijn?

Met Lunet zorg zijn we bij de basis begonnen door te bedenken waar de nieuwe woningen aan moeten voldoen. De basis voor Lunet zorg ligt besloten in haar motto ‘Een goed leven’. We hebben onderzocht wat dit betekent voor de woningen vanuit het perspectief van de bewoners, de begeleiders en de organisatie.

We hebben gewerkt met een kernteam van directieleden en drie teams van medewerkers. Met hen hebben we een visie voor de woningen ontwikkeld. Elementen uit die visie zijn dat de woningen een goed leven faciliteren door een thuis te bieden aan bewoners en verwanten door kleinschaligheid. De woningen zijn zo geschakeld dat begeleiders fysiek korte lijnen ervaren, waardoor ze er voor elkaar kunnen zijn. De woningen zijn flexibel inzetbaar en geschikt te maken voor ieder type bewoner, nu en in de toekomst.

De visie is ontstaan door vanuit behoeftes, scenario’s en functies, in meerdere sessies met elkaar in gesprek te gaan. Deze sessies werden ondersteund door interactieve visuele middelen. Op basis van de visie is met medewerkers vormgegeven aan een vlekkenplan van de woningen. De basis voor de nieuwe woningen is hiermee gelegd. In de komende maanden gaan we met Lunet zorg en architecten het ontwerp uitwerken tot een nieuw thuis voor bewoners en een fijne plek om te werken voor begeleiders.

Samen de zorg verbeteren?
Neem contact op met Thamar Verhaar