ontwerpers voor de zorg
15 januari 2018

Shared decision-making

Samen beslissen over het behandeltraject

Het biedt voordelen voor patiënten en hun behandelaars wanneer zij samen beslissingen nemen (shared decsion-making) over het behandeltraject. De belangrijkste voordelen zijn dat patiënten hierdoor beter de behandelmogelijkheden begrijpen, zich beter betrokken voelen bij de behandeling en meer vertrouwen krijgen in hun behandelaars. Toch vindt shared decision-making in de praktijk nog lang niet altijd plaats. Ingeborg doet in samenwerking met de TU Delft, het LUMC en het ErasmusMC een promotieonderzoek naar een andere aanpak om de implementatie van shared decision-making te verbeteren, namelijk service design.

Momenteel wordt de oplossing gezocht in diverse keuzehulpen en training van artsen, waarmee maar een deel van de oorzaken wordt aangepakt. Bovendien vergen deze oplossingen inzet van patiënten en artsen, terwijl die beide groepen al druk en belast kunnen zijn in het behandeltraject.

Service design is het vakgebied waarin dienstverlening (zoals shared decision-making) wordt gezien als een reeks momenten die gezamenlijk bepalen of die dienstverlening voor alle betrokkenen nuttig, gebruiksvriendelijk en waardevol is. In service design wordt samen met die betrokkenen onderzocht op welke momenten de dienstverlening kan worden versterkt. Er worden producten ontwikkeld die ondersteunend werken in de interactie tussen klant (in dit geval de patiënt en naasten) en serviceverlener (allen die zich bezighouden met het behandeltraject van de patiënt).

Onlangs verscheen in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Design for Health het eerste artikel van het promotieteam. In dit artikel wordt beschreven welke meerwaarde service design kan bieden aan de implementatie van shared decision-making in de zorg. De aanpak in service design wordt vergeleken met de aanpak die vaak wordt gekozen in de gezondheidswetenschappen. Het artikel doet een oproep aan medici, gezondheidswetenschappers en service designers om hun krachten te bundelen in de uitdaging van de implementatie van shared decision-making.

Samen de zorg verbeteren?
Neem contact op met Jasper Brands