ontwerpers voor de zorg
11 juli 2019

Uniekies, bundel jullie krachten!

Biedt kinderen spelenderwijs inzicht in het hebben van een beperking

Help, de waterspeeltuin droogt op! De pomp is stuk en de mol graaft molshopen die het water tegenhouden. In het nieuwe bordspel Uniekies werken kinderen samen om het water weer te laten stromen en de speeltuin te redden. Elke Uniekie heeft zijn eigen beperking, maar ook een unieke kracht. Zo ervaren kinderen spelenderwijs wat het betekent om een beperking te hebben, en vooral dat je ook met een beperking heel goed samen kunt spelen. Uniekies draagt hiermee bij aan een positievere mindset van kinderen over beperkingen.

Uniekies is ontwikkeld door Panton in samenwerking met Earth Games en de Speeltuinbende, op initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Het is een uitwerking van de inzichten uit het afstudeerproject van Janine Innemee: ‘Changing a child’s mindset towards children with disabilities’. Zij deed dit onderzoek in opdracht van de TU Delft en Panton. In haar onderzoek toonde zij aan dat de mindset van kinderen zonder beperking over kinderen met een beperking positief beïnvloed wordt door de hoeveelheid en kwaliteit van de tijd die zij doorbrengen met kinderen met beperkingen.

Toegankelijk voor iedereen

Uniekies is een spel voor kinderen zonder en met beperkingen. Het spel is zo toegankelijk mogelijk gemaakt door o.a. een voelbaar spelbord, braille en geluidsfragmenten.

Met Uniekies hebben we gekeken op welke manier we spelenderwijs meer begrip kunnen creëren voor kinderen met een beperking. Door het spelen van het spel wordt de kennis van kinderen over het hebben van beperkingen vergroot en ervaren ze hoe ze met een beperking om kunnen gaan.

Uniekies is ontwikkeld in co-creatie met kinderen: basisschoolleerlingen (OBS Slingerbos in Diepenveen), zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een beperking in het autismespectrum (De Zonnehoek in Apeldoorn), kinderen met een visuele beperking (Visio in Grave), en de Kinderraad van de NSGK. Door met kinderen samen te werken in het ontwerpproces zijn belangrijke elementen aan het spel toegevoegd. Zo gaven kinderen onder meer ideeën om het spel spannender te maken en kregen we van hen goede suggesties voor het beter speelbaar maken van het spel bij visuele beperkingen. Ook zijn tijdens het ontwikkelproces in verschillende fasen spelexperts betrokken geweest.

Uniekies is verkrijgbaar vanaf het najaar. Meer informatie over de verkoop van dit spel: www.uniekies.com. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

Meer weten?
Neem contact op met Joris Swaak