ontwerpers voor de zorg
11 oktober 2019

Welkom en wegwijs in het SKB

Een welkom gevoel

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix heeft Panton gevraagd hoe zij hun patiënten en bezoekers een meer welkom gevoel kunnen geven. Panton heeft, samen met EGM architecten, een analyse gedaan en ontwerpvoorstellen gemaakt voor verbeteringen aan gebouw, inrichting, informatievoorziening en dienstverlening.

Aan de hand van de ‘touchpoints’ in het ziekenhuis is nagegaan waar kansen lagen om de ervaring van patiënten en bezoekers positief te beïnvloeden. Op basis van deze analyse is een design strategie ontwikkeld die de basis vormt van uiteenlopende verbeterinitiatieven.

Drie verbeteringen die in de afgelopen tijd zijn gerealiseerd, lichten we hier uit.

Het restaurant vormt een warm welkom

Om patiënten en bezoekers een warm welkom en een prettiger verblijf te bieden, is het restaurant verplaatst naar de centrale hal. Hierdoor is het bij binnenkomst direct zichtbaar. Het restaurant vormt een prettige verblijfsplek in de fraaie open ruimte.

Een nieuw bewegwijzeringsconcept

Uit de touchpoints-analyse bleek dat patiënten en bezoekers moeite hadden hun bestemming te vinden. De bewegwijzering was in de loop der jaren vaak aangepast waardoor bestemmingen niet meer intuïtief te vinden waren.

Panton heeft een nieuw bewegwijzeringssysteem ontwikkeld voor het SKB op basis van 3 uitgangspunten:

  • Eenvoud: nummering is makkelijk te onthouden en te volgen
  • Toepasbaarheid: makkelijk omgaan met wijzigingen van locaties
  • Leesbaarheid: op afstand kunnen lezen


Iedere bestemming heeft een nieuw eigen nummer gekregen van 2 cijfers. De nummering is op een logische en intuïtieve wijze verdeeld. De cliëntenraad heeft bij de ontwikkeling van de bewegwijzering meegedacht en getest.

Herkenbaarheid van een bestemming

De diversiteit aan vormen van balies droeg niet bij aan het snel herkennen van de juiste bestemming. Panton heeft samen met EGM architecten een vormentaal voor de nieuwe balies ontwikkeld, zodat deze goed te herkennen zijn en prettig werken voor patiënten en medewerkers.
Samen de zorg verbeteren?
Neem contact op met Jasper Brands