ontwerpers voor de zorg
Product design Panton

Product
design

Wij ontwerpen innovatieve gebruiksvriendelijke producten die bijdragen aan de gezondheid van mensen.

Technologische ontwikkelingen en veranderende behoeftes bij patiënten en zorgprofessionals bieden kansen voor nieuwe oplossingen. Wij ontwikkelen innovatieve gebruiksvriendelijke producten die bijdragen aan de gezondheid van mensen zoals medische apparatuur die nieuwe behandelingen mogelijk maakt en producten die patiënten in staat stellen zelf aan hun gezondheid te werken. Wij ontwikkelen succesvolle en zinvolle producten die omarmd worden door zorgprofessionals, patiënten en andere gebruikers.

Onze product designers helpen je graag met:

  • Gebruiksonderzoek
  • Conceptontwikkeling
  • Ontwerp en engineering
  • Prototyping and mockups
  • Usability engineering
  • Verificatie en validatie testen
  • Productiebegeleiding
  • Documentatie voor het CE-dossier

Product design projecten

Evone

Een revolutionele manier van patiënt beademing

ManuMax behandelbanken

Veelzijdige behandelbanken met een eigenzinnig ontwerp

Asthmaware

Beheers astma als een echte ninja

MonitAir

Zelfmonitoring bij COPD

Trachospray

Patiëntvriendelijke verdoving van de bovenste luchtwegen

Ontwikkeling FFP2 masker

In 4 weken een veilig mondneusmasker ontwikkelen

Speeltuinbende

Elk kind moet in de speeltuin kunnen spelen

Nuvaring Applicator

De Nuvaring comfortabel en hygiënisch inbrengen

Obli

Drinkstimulering voor een gezonde leefstijl

We design healthcare

Onze aanpak

We ondersteunen onze klanten in alle fases van het ontwikkeltraject met productontwikkeling en projectmanagement. In de vroege ontwikkelfases dragen we bij aan het opstellen van de projectvisie en de gebruikerseisen. We ontwikkelen en testen concepten en we verzorgen het industrieel ontwerp, waaronder de vormgeving en de mechanische uitwerking. In de latere ontwikkelfases dragen we bij aan de begeleiding van de productie en verificatie en validatie van het product. Hierbij werken we samen met diverse partners voor de ontwikkeling van elektronica en software, productie en assemblage.

Ontwikkelen met zorgprofessionals en patiënten

In al onze ontwikkeltrajecten werken we nauw samen met zorgprofessionals en patiënten. Door interviews en observaties en de toepassing van verschillende co-design methodieken verwerven we relevante inzichten. Met mock-ups en proof-of-principles testen we vroeg in het ontwerptraject de meest kritische werkingsprincipes en de gebruiksvriendelijkheid. In latere fases van het ontwikkeltraject bouwen we prototypes om daarmee verificatie- en validatietesten uit te voeren. Door vanaf het begin en gedurende de ontwikkeling samen te werken en veelvuldig te testen met gebruikers worden keuzes gefundeerd gemaakt en kunnen ontwikkelkosten bespaard worden.

Ervaring in medische productontwikkeling

De ontwikkeling van medische hulpmiddelen vergt specifieke kennis over wet- en regelgeving. Wij delen de kennis die we hierover hebben graag. We helpen organisaties met antwoorden op vragen als “Is het product dat we ontwikkelen een medisch hulpmiddel?” en “In welke klasse valt mijn medisch hulpmiddel?”.  Panton ontwikkelde de CE tool, een toegankelijke online tool om bedrijven de juiste weg te helpen vinden in de wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostische medische hulpmiddelen.

Naast kennis over CE MDR hebben de ontwerpers van Panton ook uitgebreide ervaring met de toepassing van de belangrijkste normen die gelden voor medische productontwikkeling waaronder ISO 14971 Risk Management, IEC 62366 Usability Engineering en IEC-60601 Medical Electrical Equipment.

Samen werken aan de zorg van morgen?
Neem contact op met Mario de Zeeuw