Het Martini Ziekenhuis kent een flinke stijging van het aantal patiënten dat gebruik maakt van de Spoed Eisende Hulp (SEH). Zeker sinds recent de huisartsenpost bij de SEH is aangebouwd. Om meer patiënten op een betere manier te kunnen helpen wordt de SEH van het Martini Ziekenhuis verbouwd.

Op een SEH werken zorgprofessionals van verschillende disciplines intensief samen om goede zorg te leveren. Een optimale indeling van de SEH is van groot belang om goed samen te kunnen werken en patiënten snel en comfortabel te kunnen helpen.

Structuurontwerp

Panton is gevraagd om met medewerkers het structuurontwerp van de SEH te beoordelen. Samen met medewerkers hebben we aan de hand van scenario’s het structuurontwerp getoetst en knelpunten geïdentificeerd. Na het vaststellen van de hoofdstructuur van de afdeling heeft Panton het structuurontwerp van de behandelkamers en de centrale post ontwikkeld.

Behandelkamers en Centrale post

Samen met de SEH medewerkers is er een optimale indeling gemaakt voor de behandelkamers en de centrale post. Met behulp van observaties en interviews zijn de uitgangspunten geformuleerd voor een inrichting die optimale ondersteuning biedt voor het zorgteam en voor patiënten een veilig en comfortabel verblijf.

Panton_Service design_ SEH Martini

Ideeën voor de patiëntenkamer zijn uitgewerkt in plattegronden. Deze zijn samen met medewerkers geëvalueerd en geoptimaliseerd met behulp van een magnetische plattegrond.

Mock-ups behandelkamer

De beste oplossingen werden vervolgens direct in een mock-up opgebouwd en getest. Het resultaat is een indeling die optimaal aansluit bij het zorgproces, waarbij efficiënt gebruik wordt gemaakt van de beschikbare vierkante meters en er ook in acute situaties snel en veilig gehandeld kan worden.

Mock-up Centrale post

De centrale post is volledig gebouwd in een mock-up. Er zijn twee inrichtingen getest. Door scenario’s na te spelen in de mock-up kregen zowel de ontwerpers als de medewerkers inzicht in hoe de post het best zou functioneren. De resultaten vormen de input voor de architect om het ontwerp te materialiseren.

Martini SEH - Mock-up
Panton Service Design Martini SEH

Samen de zorg verbeteren?

Neem contact op met Thamar.

Mail Thamar