Door technologische ontwikkelingen worden nieuwe behandelingen mogelijk, of kan zorg naar huis verplaatst worden. Wij ontwerpen technologische producten en applicaties zodanig dat ze omarmd worden door patiënten en zorgverleners. Onze kracht is dat we zowel het nieuwe product als het bijbehorende zorg- en werkproces ontwerpen. Dit doen we in co-creatie met patiënten en zorgverleners.

Wij helpen u bij de ontwikkeling van:

Wearables en apps

Voor thuisbehandeling en inzicht in de eigen gezondheid

Door lichaamsfuncties te monitoren krijgen patiënten en naasten meer inzicht in hun gezondheid of het succes van de behandeling. Goede feedback op basis van meetdata kan gedragsverandering bevorderen. Wij ontwerpen wearables en apps die mensen helpen bij het omgaan met de uitdagingen in hun gezondheid. Hierbij ontwerpen we ook het nieuwe zorgproces waarin de wearables gebruikt gaan worden.

Case: Thuismonitoring voor kinderen met asthma

“Het Asthmaware shirt dat kinderen ‘s nachts gaan dragen, moet ouders en artsen inzicht geven in de effectiviteit van de asthma behandeling.”

Meer weten?

Mail Beatrijs

Specialistische medische producten

Technologie die veilig, gebruiksvriendelijk en intuitief is voor patienten en zorgprofessionals

Aan medische producten worden hoge eisen gesteld. De technologie moet veilig en betrouwbaar zijn. De producten moeten passen in het zorgproces en eenvoudig te gebruiken zijn. En de producten moeten rendabel zijn voor uw onderneming. Wij ontwerpen vanuit deze drie aandachtsgebieden. Daarnaast beheersen wij de kennis en procedures voor de ontwikkeling van medische producten die vallen onder de CE MDR.

Case: Ontwikkeling apparaat voor kunstmatige beademing

“Evone maakt het mogelijk patienten op een revolutionaire manier te beademen door een lumen van slechts 4,4 mm in doorsnede.”

Meer weten?

Mail Mario

“Voor succesvolle implementatie van een nieuwe oplossingmoet het zorgproces ook herontworpen worden.“

Digitale zorgapplicaties

Die goede, slimme en veilige zorg mogelijk maken

Met sensoren wordt steeds meer data verzameld. Artificial Intelligence en algoritmes maken nieuwe toepassingen mogelijk. Om zorgprofessionals en patiënten te ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen, moeten meetgegevens inzichtelijk zijn en helder afgelezen kunnen worden. Wij ontwerpen heldere interfaces voor apps en zorgapplicaties, afgestemd op de behoeftes en mogelijkheden van patiënten en zorgprofessionals.

Case: Implemenatie van digitale middelen voor poliklinische zorg

“Met Microsoft Benelux onderzoeken we hoe Microsoft applicaties beter ingezet kunnen worden in Europese ziekenhuizen en welke kansen er liggen voor de ontwikkeling van nieuwe diensten.”

Meer weten?

Mail Jochem

Relevante projecten