ontwerpers voor de zorg

Asthmaware

Beheers astma als een echte ninja

Sidekick voor kinderen met astma

Voor jonge astmapatiëntjes kan het knap lastig zijn om de steeds wisselende symptomen goed onder controle te houden. Ze merken de eerste signalen van verslechtering vaak niet op. Ouders tasten in het duister en artsen missen objectieve data om het effect van de behandeling  te evalueren. Met App.Oe komt daar verandering in. App.Oe is een sidekick die deze kinderen helpt hun symptomen te beheersen als echte ninja’s. App.Oe bestaat uit een slim onderhemdje dat tijdens de slaap benauwdheid registreert en deze data vertaalt naar begrijpelijke feedback in een leuke app. Nachtelijke symptomen zijn immers goede voorspellers van een astma-aanval, maar worden nu vaak te laat opgemerkt.

Empowerment voor ninja's

Panton ging de uitdaging aan om kinderen met astma zodanig te helpen dat ze zelf  hun symptomen de baas kunnen blijven. ‘Empowering people’ kreeg gedurende dit project deze invulling: ‘Empowering children with asthma to become ninja’s mastering their own care’.

Uit interviews met kinderen, ouders en artsen bleek er grote behoefte te zijn aan meer inzicht in symptomen, zodat zij sneller en adequater kunnen reageren. Zo ontstond het idee een hemdje te ontwikkelen dat tijdens de nacht symptomen registreert en deze overdag terugkoppelt.

"Ik vind het moeilijk om in te schatten hoe mijn dochter ademt, zelf kan ze het moeilijk uitleggen... "
Moeder van meisje met astma

Co-creatie

Er volgende een boeiend ontwerptraject waarin samen met kinderen gezocht werd naar een comfortabel ontwerp voor het hemdje. Prototypes voor het hemdje in allerlei pasvormen, maten en stofjes werden door de kinderen uitgetest. Daarnaast dachten de kinderen mee over de interacties met de app. Zo werd een vrolijke ninja-app het gezicht van de app.

sEMG Technologie

Het hemdje maakt gebruik van sEMG technologie door middel van slimme elektroden in het shirt. Een versterker in het hemdje staat draadloos in verbinding met de app. In samenwerking met ItoM werd een eerste prototype ontwikkeld en worden momenteel verdere ontwikkelstappen genomen.

Luca student award

App.Oe startte als afstudeerproject van Beatrijs Van Hoof en werd bekroond met een Luca Student Award. Inmiddels is Beatrijs werkzaam als ontwerper bij Panton en is het bedrijf Asthmaware opgericht om App.Oe naar de markt te krijgen. Zie ook de website van Asthmaware.

Samenwerken aan producten voor zorg en gezondheid?
Neem contact op met Beatrijs Van Hoof