ontwerpers voor de zorg

Copiloot app voor COPD

Krijg grip op COPD

COPD is een chronische ziekte aan de longen. De klachten, zoals benauwdheid, slijm, vermoeidheid of hoesten, verschillen van dag tot dag. Wanneer klachten plots ernstiger worden, spreekt men van een longaanval. Vaak is extra medicatie, voorgeschreven door de arts, nodig om hiervan te herstellen. Bovendien belanden patiënten vaak in het ziekenhuis als gevolg van zo’n aanval. En tot slot heeft het blijvende negatieve gevolgen voor hun gezondheid.

Panton ontwikkelde samen met de developers van Inspire een app in opdracht van het UMC Utrecht. De app helpt patiënten de signalen van een longaanval tijdig te herkennen waardoor negatieve effecten op de gezondheid beperkt worden. Het projectteam werd daarbij ondersteund door gedragwetenschappers van het Publab dat is verbonden aan de Hogeschool Utrecht.

Copiloot voor COPD

Copiloot is een mobiele app die COPD patiënten leert om hun symptomen te monitoren en verandering te signaleren. Zo worden patiënten steeds vaardiger in het nemen van de juiste beslissing waardoor ze weten wat ze moeten doen op het juiste moment: Learning by doing.

Zelfmanagement bij COPD

Samen met hun onderzoeksgroep TASTE , doen Jaap Trappenburg en Yvonne Korpershoek onderzoek aan het Julius Centrum van het UMC Utrecht naar zelf-management en longaanvallen. De onderzoekers toonden aan dat patiënten met de juiste zelfmanagementvaardigheden zelf een belangrijke invloed kunnen uitoefenen op hoe een longaanval zich manifesteert. Hiervoor hebben patiënten echter wel de juiste didactisch ondersteuning nodig. Met hun idee om een Longaanvalapp voor COPD te ontwikkelen, wonnen zij de Ureka Mega Challenge 2017.

Het actieplan

Het ontwerp van de app werd gebaseerd op het papieren longaanval actieplan dat Jaap Trappenburg aan de UMCU ontwikkelde en dat verspreid wordt door het Longfonds. Het papieren actieplan is een kaart die zorgverlener en patiënt samen invullen. Het plan maakt gebruik van een stoplichtmodel. De kleuren van het stoplicht (groen, oranje en rood) staan symbool voor de mate van ernst van klachten, voor elke kleur worden behandeladviezen afgesproken.

Patient empowerment

Het papieren actieplan wordt vandaag succesvol gebruikt bij vele patiënten, maar kan de problemen die patiënten ervaren om de juiste kleurenzone aan te duiden niet wegnemen. De app biedt de mogelijkheid om patiënten continu, op maat en realtime didactisch te ondersteunen. Zo leren ze zelf hun aandoening beter te managen op lange termijn.

Design for behaviour change

Voor het bepalen van de inhoudelijke en functionele vereisten van de app, werd samengewerkt met gedragswetenschappers van het Publab. Eerst werden de belangrijkste doelgedragingen opgesteld. Vanuit onze kennis van design voor gedragsverandering en vanuit kennis uit projecten – bijvoorbeeld App.Oe / Asthmaware – hielpen we de onderzoekers vervolgens om deze gedragingen te vertalen naar een functioneel ontwerp van de app. Deze werden getoetst bij gebruikers en experts en later vertaald naar een gedetailleerd ontwerp.

User testing

Gedurende het ontwerptraject werden patiënten geïnterviewd over het gebruik van de app, de functionele vereisten, maar ook over de tone of voice en de visuele identiteit. Zo konden de bedachte interacties, functies maar ook de beeldtaal getoetst worden.

Conversational interface

Copiloot maakt gebruik van een conversational interface. Door vragen te stellen, helpt de app de gebruiker om na te denken over zijn of haar gezondheid. Door de interface vorm te geven als een gesprek, wordt de app niet alleen persoonlijker, maar ook laagdrempeliger. Zo wordt complexe informatie in kleine betekenisvolle blokjes aangeboden aan de gebruiker. We geloven dat er omwille van deze reden steeds meer conversational interfaces zullen opduiken met medische toepassingen.

Ontwikkeling met Inspire

In samenwerking met app developer Inspire , werd een Minimum Viable Product (MVP) ontwikkeld in 5 sprints. Met de MVP heeft het UMCU een eerste versie van de app waarmee verschillende praktijktest kunnen worden uitgevoerd ter voorbereiding van de marktlancering van de app. De app zal zowel voor iOs als Android in de appstores beschikbaar worden gesteld.

Samenwerken aan digitale producten voor de zorg?
Neem contact op met Beatrijs Van Hoof