ontwerpers voor de zorg

Visuals in COVID-19 zorg

Voor patiënt en professional

De COVID-19 crisis vroeg meer dan ooit om heldere communicatie. Informatie en instructies veranderden snel. Hoe zorg je in zo’n situatie dat patiënten en (zorg)professionals nog snappen wat er gebeurt en wat er van hen gevraagd wordt? Heldere visuele communicatie hielp hierbij. Het gaf overzicht en voorkwam vragen zodat kostbare tijd van zorgprofessionals aan de primaire zorg besteed kon worden.

Panton heeft in deze periode verschillende (zorg)instellingen geholpen met hun communicatie uitdagingen. Hieronder staan enkele sprekende voorbeelden. Lees onderaan enkele lessen over (visuele) communicatie.

Het zorgtraject helder voor patiënt en naasten

Patiënten die opgenomen werden met een corona besmetting en hun naasten, hadden veel vragen over wat er op hen af kwam. Bij het Maasstad Ziekenhuis waren verpleegkundigen veel tijd kwijt aan het beantwoorden van deze vragen. Ze misten hulpmiddelen om de stappen en fases van de behandeling goed uit te leggen aan alle patiëntengroepen.

Met de medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis ontwikkelden we een infographic die het proces van COVID zorg en de gedragsregels in het ziekenhuis met afbeeldingen uitlegde. Met een tweede infographic kon het proces van overlijden besproken worden, wanneer duidelijk werd dat er geen kans op herstel meer was.

Implementatie thuismonitoring

De Antonius Zorggroep bood COVID patiënten de mogelijkheid thuis gemonitord te worden na hun opname. Hierdoor konden COVID patiënten eerder naar huis.

In dit nieuwe proces, dat in korte tijd geïmplementeerd moest worden, was het van belang dat de betrokken zorgmedewerkers goed wisten wat er per stap gebeurde en wie daarvoor verantwoordelijk was. Deze visual liet dat op een eenvoudige wijze zien.

De Antonius Zorggroep zette deze visual in bij de training van betrokken specialisten, verpleegkundigen en huisartsen voor de implementatie van dit nieuwe proces.

Werking van de crisisvoorraad IC medicatie

De Covid Crisisvoorraad (CCV) moest tekorten aan cruciale medicatie op de Intensive Care afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen voorkomen. Over de werking van de crisisvoorraad bestond onduidelijkheid bij verschillende belanghebbenden zoals ziekenhuizen, toeleveranciers en overheidsinstanties.

Deze visual heeft niet alleen voor helderheid gezorgd, maar ook voor een gezamenlijk startpunt voor een constructieve discussie en besluitvorming. Deze visual is gemaakt in opdracht van het Landelijk Coordinatiecentrum Geneesmiddelen (onderdeel van de NVZA).

Patiëntenlogistiek in beeld

In de eerste dagen van de corona-uitbraak in Nederland werden de ziekenhuizen geconfronteerd met grote groepen patiënten. In Noord-Brabant doorliepen de ziekenhuizen in rap tempo de escalatie-stadia groen (IC op gebruikelijk niveau), oranje (een deel van de geplande operaties wordt uitgesteld) en rood (alle niet-spoedeisende operaties worden geannuleerd). Samen met het Radboudumc en het Amphia is een Medische Metrolijn ontwikkeld waarmee in kaart gebracht is welke patiënt naar welke afdeling moet.

Meer informatie vind je hier.

3 lessen in visuele communicatie

Visuele communicatie is een krachtig hulpmiddel om complexe informatie begrijpelijker te maken. Met name voor mensen met een lage taalvaardigheid. Tijdens de COVID-19 crisis waren de onderstaande lessen van grote invloed op het succes van de communicatie.

  1. Communiceer eenvoudig in taal en beeld (en durf te kiezen wat je wel en niet communiceert).
  2. Communiceer niet teveel in een keer, maar biedt de informatie aan op het moment dat deze relevant is.
  3. Wees consistent en voorkom verrommeling. Zorg dat informatie die verstrekt wordt via verschillende kanalen in lijn is met elkaar.
Wil je weten hoe wij jouw boodschap helder over kunnen brengen?
Neem contact op met Jasper Brands