ontwerpers voor de zorg

Dagcentrum Martini Ziekenhuis

Waardecreatie voor de patiënt

Het Martini Ziekenhuis in Groningen is een van de koplopers op het gebied van de implementatie van Value Based Healthcare. Vanuit dit oogpunt stond bij de ontwikkeling van het nieuwe Dagcentrum waardecreatie voor de patiënt centraal. Panton heeft met haar service design aanpak bijgedragen aan het vormgeven van de dienstverlening en zorgomgeving van het Dagcentrum.

De reis van de patiënt

We hebben het behandeltraject van de cliënt van het Martini Ziekenhuis beschouwd als een reis door het toekomstige Dagcentrum.

Bij elke stap in deze reis hebben we ons de vraag gesteld: ‘Hoe kunnen we op dit moment waarde creëren voor de patiënt?’

Waardecreatie voor het dagcentrum

Patiënten komen naar het Dagcentrum voor een kleine chirurgische ingreep. Momenteel is het wegnemen van de medische klacht bij een patiënt, de voornaamste waarde die in het Dagcentrum gecreëerd wordt.

De reis die een patiënt doorgaans maakt voor een chirurgische ingreep kent echter vele momenten van reizen, wachten, vragen beantwoorden, onduidelijkheid en onzekerheid. Al deze momenten kunnen van invloed zijn op het welbevinden van de cliënt en daarmee op de kwaliteit van de behandeling. Daarom is het belangrijk het gehele behandeltraject vanuit het patiëntperspectief vorm te geven. De reis van de patiënt is in nauwe samenwerking met specialisten, zorgprofessionals en management ontwikkeld.

Persoonlijke ruimte voor de patiënt

Kenmerkend aan de reis is de persoonlijke ruimte en benadering. Iedere patiënt krijgt een privé plek en een verpleegkundige die hem of haar de hele reis begeleidt. Op de privé plek wordt de patiënt ontvangen, bereidt zich voor, kleedt zich om, rust uit en komt bij. De patiënt wordt op een mobiele operatiestoel naar de behandelkamer of OK gebracht. Het leeuwendeel van zijn reis verblijft de patiënt op zijn eigen plek. Dit is comfortabel en neemt veel onduidelijkheid en onzekerheid weg. Ook voor een begeleidend familielid is dit prettig. Deze kan bij zijn of haar naaste blijven. Tijdens de ingreep kan de begeleider op de privé plek verblijven.

Service design

Met behulp van onze service design aanpak hebben we, samen met het Martini Ziekenhuis, een dienstverlening ontwikkeld met meerwaarde voor zowel de cliënt als de organisatie.

Het service design concept vormt de basis voor de dienstverlening, de organisatie, de inrichting en de voorzieningen op het Dagcentrum.

Samenwerken aan de zorg van morgen?
Neem contact op met Jasper Brands