ontwerpers voor de zorg

Hulpmiddelen infectiepreventie

Helder en handig

Infectiepreventieregels

Om de veiligheid van patiënt en medewerker te waarborgen in een veeleisende omgeving zoals een operatieafdeling gelden er strikte infectiepreventieregels. Deze zijn nodig om besmettingen te voorkomen. Voor de Vereniging Veilige Curatieve Zorg (VVCZ) heeft Panton middelen ontwikkeld die helderheid geven over de geldende regels en die medewerkers helpen bij het naleven van de regels.

Helderheid creëren

Op een operatieafdeling zijn zones gedefinieerd waar verschillende infectiepreventieregels gelden. De regels verschillen per zone en per situatie. Om medewerkers en bezoekers te helpen veilig en volgens deze regels te werken, hebben we verschillende middelen ontwikkeld. Met deze middelen wordt duidelijk welke voorschriften gelden in welke zone en worden beschermingsmiddelen aangeboden op de plek waar ze nodig zijn.

Samenwerken aan de zorg van morgen?
Neem contact op met Jasper Brands