ontwerpers voor de zorg

Interventiekamer

Ontwerp van een spoedinterventiekamer

Inrichting spoedinterventiekamer

In de interventiekamer werken de cardioloog en zijn team met complexe medische apparatuur. De plaatsing van deze apparatuur in de ruimte is van grote invloed op de werkprocessen en zichtlijnen in de ruimte.

In het Erasmus MC was de wens een spoedinterventiekamer in te richten met een ingang voor de electieve patiënten en een separate ingang voor patiënten die met spoed het ziekenhuis in gebracht worden. Panton is gevraagd een ontwerp te maken voor de inrichting en de opstelling van de apparatuur in de interventiekamer.

Betrekken van de eindgebruiker

In de interventiekamer wordt gewerkt met een multidisciplinair team. Interviews en gesprekken met alle leden uit dit team plus de verantwoordelijken voor de technische systemen en de veiligheid hebben geresulteerd in een tweetal mogelijke opstellingen van de apparatuur in de ruimte.

Mock-up op ware grootte

Omdat de werkelijke impact en werkbaarheid van de opstellingen niet te beoordelen is vanuit tekeningen, is de interventiekamer op ware grootte nagebouwd. Met het multidisciplinaire team zijn de opstellingen getest door verschillende scenario’s na te spelen. De oplossing die de voorkeur genoot van het team is geoptimaliseerd op basis van de bevindingen uit de testen.

Ons ontwerp heeft als basis gediend voor de installateur en architect om het ontwerp van de interventiekamer uit te werken.

Samenwerken aan de zorg van morgen?
Neem contact op met Mario de Zeeuw