ontwerpers voor de zorg

MonitAir

Zelfmonitoring bij COPD

Ontwikkelingen in zelflerende technologie bieden chronische patiënten de mogelijkheid om zichzelf te monitoren. Thuismonitoring apps kunnen, met behulp van zelfmetingen en slimme algoritmes, patiënten inzicht geven in hun persoonlijke normaalwaardes en helpen bij het signaleren van afwijkende waardes.

Een thuismonitoringapp is pas van waarde wanneer de gebruiker deze begrijpt en er goed mee kan werken. We hielpen het team van MonitAir met de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke app.

MonitAir biedt een slimme oplossing voor patiënten met COPD. Op basis van wekelijkse zelftesten in het MonitAir pakket, kan de app de kans op een longaanval voorspellen en advies geven.

COPD gebruiker met Monitair in gebruik

We ontwierpen een nieuwe gebruiksbeleving voor het product en maakten een herontwerp van de user interface van de MonitAir app. Daarnaast realiseerden we instructie-animaties voor patiënt en zorgverlener. En we creëerden de korte gebruiksinstructie in het MonitAir pakket.

Alles was erop gericht de gebruiksvriendelijkheid te vergroten en ervoor te zorgen dat de gebruiker zelfstandig met het product aan de slag kan.

Designaanpak

We startten met een review van de bestaande app op basis van onze kennis over de patiëntengroep en het zorgsysteem. We maakten daarbij gebruik van de principes uit de gedragswetenschappen.

Samen met het team van MonitAir ontwikkelden we een nieuwe gebruiksflow. Deze geeft stap voor stap het gewenste gebruik van de app weer. Vanaf het bestellen en ontvangen van het MonitAir pakket, de instelperiode waarin de app de normaalwaarden van de patiënt bepaalt, tot het dagelijks gebruik waarin de app de longaanvallen voorspelt en adviezen geeft. Op basis van deze gebruiksflow ontwierpen we een nieuwe user interface en alle instructiematerialen.

Resultaat

De nieuwe app neemt de gebruiker bij de hand. De korte instructie helpt de gebruiker vanaf het unboxen van het pakket om de app zelfstandig te installeren en aan de slag te gaan.

In de app krijgt de gebruiker eerst een overzicht van de verschillende fasen van het gebruik. Tijdens het gebruik ziet de gebruiker steeds in welke fase hij/zij zich bevindt.

Op het juiste moment worden instructie-animaties getoond voor het uitvoeren van metingen of het opvolgen van adviezen.

Heldere instructies

Voor het uitvoeren van een zelftest zijn verschillende metingen nodig. De gebruiker leert hoe je deze correct uitvoert door middel van animaties in de app. Handig wanneer je de metingen voor het eerst doet, maar ook om later nog eens te controleren of je het goed doet. Ook voor zorgverleners die de patiënten op weg helpen, maakten we een instructie-animatie.

Eenduidige adviezen

Met een helder resultaat en eenduidige adviezen kan de gebruiker steeds de juiste acties ondernemen om de negatieve gevolgen van een longaanval zoveel mogelijk te voorkomen!

Van slimme technologie naar waarde voor de eindgebruiker

Met onze designaanpak hielpen we het team van MonitAir met een nieuwe gebruiksbeleving.

Ontwikkelt jouw bedrijf ook beloftevolle medische technologie? Wil je deze op een goede manier laten aansluiten op de zorgverlening rondom de patiënt? Of heb je vragen over hoe je ervoor kan zorgen dat de interface intuïtief te gebruiken is voor jouw doelgroep? Neem contact op voor meer informatie!

Samenwerken aan producten voor zorg en gezondheid?
Neem contact op met Beatrijs Van Hoof