ontwerpers voor de zorg

MRI-Ablatiecentrum

Mock-up in HagaZiekenhuis

Het HagaZiekenhuis en Siemens Healthineers wilden een MRI-ablatiecentrum voor de behandeling van hartritmestoornissen bouwen. Een innovatief project, op dat moment uniek in de Benelux, met als doel om katheterablatie efficiënter en nauwkeuriger te laten verlopen door de inzet van MRI-beeldvorming. Maar hoe beoordeel je als medisch professional (de gebruiker) het ontwerp van een complex gebouw, waar processen plaatsvinden, die deels nieuw voor je zijn en waar geen voorbeelden van zijn om van te leren? Panton bouwde een 1-op-1 mock-up uit karton. We organiseerden en begeleidden de evaluatiesessie, waarin we samen met gebruikers onderzochten of ze de belangrijkste processen veilig en prettig kunnen uitvoeren.

Het innovatieve karakter van het complex en de procedures riep bij de gebruikers vragen op die toen nog meegenomen konden worden in het ontwerp van de ruimtes. Zal alle benodigde apparatuur wel in de ruimtes passen? En hoe dient deze geplaatst te worden opdat bijvoorbeeld de elektrofysioloog en zijn team veilig kunnen werken? Kunnen de gebruikers de patiënt op de grote verrijdbare operatietafel tijdens een reanimatie snel van de ene interventiekamer naar de andere rijden?

Scenario's

Het evalueren van de ruimtes startte met het in kaart brengen van de belangrijkste gebruiksscenario’s. Welke gebruikers zijn betrokken, wie voert welke procedures uit en in welke volgorde en welke medische apparatuur wordt daarvoor gebruikt? Ook is het belangrijk de kritische scenario’s te bepalen, bijvoorbeeld een reanimatie met bail-out naar een andere ruimte. Op basis van deze reguliere en kritische scenario’s wordt ook duidelijk wat er wel en niet gesimuleerd moet worden in de mock-up en wat er zo realistisch mogelijk moet worden gebouwd. Bij een snelle bail-out is de breedte van een deuropening van belang, dus moet deze zo realistisch mogelijk meegenomen worden.

Paper­prototyping voor gevorderden

De twee interventiekamers met regie- en voorbereidingsruimtes werden in een sportzaal 1-op-1 gebouwd met karton en ingericht met de medische apparatuur en meubels. Ramen, deuren en pendels werden gesimuleerd. Er werd een opblaas-MRI en een houten, verrijdbare OK-tafel gebruikt. Maar liefst 150 kartonnen dozen en 2 km papiertape waren nodig.

Realistisch simuleren

Hoewel je veel kan simuleren met karton, hebben we echte medische apparatuur gebruikt in de mock-up. Dit geeft de meeste duidelijkheid over de daadwerkelijk benodigde ruimte en is het makkelijker voor de gebruikers zich in te leven in de scenario’s en deze realistisch na te spelen.

De 3 Tips

De evaluatiesessie hielp gebruikers om gericht in gesprek te gaan over verschillende ontwerpvraagstukken en bood ontwerpers inzicht in de werkprocessen in de ruimtes. Ter plekke konden alternatieven en nieuwe ideeën onderzocht worden. Ook kwamen tal van andere inzichten omtrent de procedures naar boven. Deze vormen input voor het vervolg van het ontwerptraject.

Hieronder onze 3 belangrijkste tips voor een succesvolle mock-up:

  • Maak het team en de appratuur zo echt mogelijk. Nodig de mensen uit die straks daadwerkelijk in ruimtes moeten werken. Zij zijn de experts die de meest waardevolle feedback kunnen leveren. Zorg ook dat de medische apparatuur zo echt mogelijk is. Je zal pas ontdekken dat een gebruiker over een kabel kan struikelen als die kabel aanwezig is in de mock-up.
  • Realistisch ruimtegevoel. Geef muren een realistische hoogte en voorzie de ruimtes van openingen voor deuren en ramen. Een wand van karton geeft een realistischer ruimtegevoel dan een lijn op de grond. Ook voorkomt het dat gebruikers per ongeluk of onbewust toch door ‘een wand’ stappen.
  • Focus! Er zijn tal van aspecten die een rol spelen in het ontwerp van dit soort complexe ruimtes. Bepaal daarom vooraf wat je precies te weten wil komen en focus daarop. Zorg er wel voor dat alle andere aspecten die genoemd worden en mogelijk relevant zijn, genoteerd worden zodat men er later in het ontwerptraject op terug kan komen.
Samen werken aan de zorg van morgen?
Neem contact op met Céline Joosten