ontwerpers voor de zorg

Ouder en Kind-centrum WZA

Kinderen laten ontdekken en ontspannen

Voor kinderen en ouders is een bezoek aan het ziekenhuis soms heftig, spannend of intensief. Dit komt de behandeling niet altijd ten goede. Voor het nieuwe Ouder en Kind-centrum van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) gingen we de uitdaging aan om een plek te creëren waar niet alleen medische zorg wordt verleend, maar kinderen en hun ouders ook kunnen ontspannen en verleid worden om in beweging te komen.

Het WZA is gevestigd naast één van de oudste bossen van Nederland, het ‘Asserbos’. Het projectteam liet zich door de rijkdom van dit prachtige bos inspireren. Het Duurzaamheidscentrum Assen en stichting Het Drentse Landschap werden betrokken bij de uitwerking. Het resultaat is een avontuurlijke ontdekkingstocht door het Ouder en Kind-centrum waarin je van alles te weten komt over de bewoners van het Asserbos.

Het Asserbos

Zodra kinderen en hun ouders de afdeling betreden maken ze kennis met Ed Eekhoorn en zijn vrienden. In de patiëntenkamer worden de kinderen uitgedaagd om op speurtocht te gaan door het Ouder en Kind-centrum. Tijdens hun zoektocht kunnen ze de gevonden dieren scannen met een App. Vanuit de app krijgen ze nieuwe uitdagingen aangeboden: vind Pieter Pad in de vloerprojectie, kom te weten hoe Dunya Das een burcht bouwt bij de interactieve spiegel of schuif met de verschillende karakters op de magneetwand.

Als de kinderen alle acht bewoners gevonden hebben, ontvangen ze een insigne waaruit blijkt dat ze scout van het Asserbos zijn geworden. Bij een bezoek aan het Duurzaamheidscentrum van het Asserbos ontvangen ze op vertoon van hun insigne een cadeautje.

Door de hele afdeling heen, van verloskunde tot de kinderafdeling, zijn de ontwerpen terug te vinden die elk op een andere manier de kinderen uitdagen en ontspanning bieden.

"Door de ontwikkelde middelen op het Ouder en Kind-centrum kunnen kinderen, ondanks hun ziekte, even vergeten dat ze in een ziekenhuis zijn..."
Edwin Heuving, Kiwanis Assen
Wandkaart op patiëntenkamers
Muursticker met grappige natuurfeitjes
Magneetwand met de bosbewoners

Co-creatie

In 2016 heeft Panton samen met het WZA de nieuwe huisstijl ontwikkeld en vastgelegd in ‘Het gevoel van het WZA’. Uitgangspunten hierin zijn: persoonlijk, helder en verbonden. Onder verbonden verstaan we ook verbonden met de geschiedenis en prachtige natuur van Drenthe. In dit project wordt die verbondenheid zichtbaar.

Tijdens de ontwikkeling hebben we samengewerkt met medewerkers van de afdeling, de cliëntenraad en leden van Kiwanis Assen. Samen met hen en boswachter Bertil Zoer zijn de karakters van de digitale speurtocht ontstaan, feiten over de flora en fauna verzameld, en geschikt foto- en filmmateriaal verwerkt in de diverse middelen.

Van idee naar oplevering

Panton heeft de speur- en ontdekkingstocht ontworpen en samen met onderstaande partners de fysieke en digitale ontwerpen uitgewerkt en gerealiseerd. De algehele projectleiding en het zorgdragen van op elkaar aansluitende ontwerpen lag eveneens in handen van Panton. Kiwanis Assen heeft door hun succesvolle fondsenwerving de ontwikkeling en realisatie financieel mogelijk gemaakt.

Speurtochtkaart met QR-codes voor kinderen die bedlegerig zijn
Interactieve spiegel in de wachtruimte
Ook benieuwd hoe mensen te stimuleren om meer te bewegen?
Neem contact op met Joris Swaak