ontwerpers voor de zorg

WKZ Hotfloor

Service design voor familie-gerichte zorg

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht (onderdeel van het UMCUtrecht) biedt familiegerichte zorg aan kinderen en hun ouders. Om verschillende redenen ontstond bij het WKZ de behoefte om de hotfloor van het ziekenhuis te gaan verbouwen. Deze verbouwing gaf het ziekenhuis de kans om de familiegerichte zorg verder uit te werken in hun dienstverlening, faciliteiten en het gebouw. Het WKZ heeft Panton gevraagd samen met medewerkers van de drie afdelingen op de hotfloor (OK centrum, Intensive Care en Geboortecentrum) kansen te definiëren voor versterking van familiegerichte zorg.

Visie gezinsgerichte zorg

De eenheden OK centrum, Intensive Care en Geboortecentrum kenmerken zich door de intensieve zorg die er dag én nacht verleend wordt aan patiënten. Patiënten en gezinnen maken op deze afdelingen ingrijpende gebeurtenissen mee; de komst van een kind, een spoedsectio of de opname van een kind in kritieke toestand.

Gezinsgerichte zorg moet dus ook dag én nacht, 24/7, geboden worden, rekening houdend met de uiteenlopende behoeften van het gezin tijdens deze ingrijpende situaties.

Deze zorg is onlosmakelijk verbonden met de ondersteunende diensten. Deze diensten moeten aansluiten op de behoeften van de afdelingen om 24/7 gezinsgerichte zorg te kunnen bieden.

"“…de aanpak van Panton heeft positief bijgedragen aan de verbinding tussen de medewerkers van de 3 afdelingen…"
John Heijstek, programma manager verbouwing Wilhelmina Kinderziekenhuis

Concepten van verbindende processen

Panton heeft, in een service design traject met medewerkers van de afdelingen, de processen in kaart gebracht die op de drie afdelingen plaatsvinden.

Voor ieder proces hebben we onderzocht hoe het beter georganiseerd kan worden door beter samen te werken en door beter aan te sluiten op de visie van 24/7 gezinsgerichte intensieve zorg.

In een reeks co-creatie sessies zijn concepten ontwikkeld waarbij de drie afdelingen voorzieningen delen, waarbij taken worden overgenomen door medewerkers die elders werken en door het inzetten van technologie.

De concepten hebben we getoetst in een grotere groep van medewerkers. Hierdoor kon men in een vroeg stadium aangeven op welke manier het concept voor hen goed zou werken en op welke manier het hen zou helpen om betere zorg te kunnen leveren. Door met medewerkers van de drie afdelingen om de tafel te zitten over een bepaald onderwerp, werd duidelijk hoe klein de verschillen zijn tussen de afdelingen. Zo heeft onze service design benadering bijgedragen aan de kwaliteit van de oplossingen, aan de verbinding tussen medewerkers en aan de beeldvorming omtrent de verbouwing.

De meerwaarde van onze service design aanpak

Door de aanpak van Panton beschikt het Wilhelmina Kinderziekenhuis nu zowel over heldere uitgangspunten voor de verbouwing, als voor de dienstverlening op de drie afdelingen en de ondersteunende processen.

Daarnaast is er een positieve houding ontstaan ten aanzien van de aanstaande veranderingen, doordat er veel medewerkers uit het WKZ op een positieve manier betrokken geweest zijn in het co-creatie proces.

Samenwerken aan de zorg van morgen?
Neem contact op met Jasper Brands