ontwerpers voor de zorg

Onze projecten

active

Vlekkenplan multi­disciplinair poliplein

Flexibel ruimtegebruik op de polikliniek

Evone

Een revolutionele manier van patiënt beademing

Ouder en Kind-centrum WZA

Kinderen laten ontdekken en ontspannen

Trachospray

Patiëntvriendelijke verdoving van de bovenste luchtwegen

Asthmaware

Beheers astma als een echte ninja

MonitAir

Zelfmonitoring bij COPD