ontwerpers voor de zorg

Welzijn en leefstijl­verandering

Werken aan veranderingen in de samenleving van morgen begint nu. Samen creëren we impactvolle oplossingen die bijdragen aan maatschappij, leefstijl en welzijn.

De maatschappelijke uitdagingen van vandaag én de toekomst vragen om een bredere kijk op gezondheid. Persoonlijk welzijn, gezonde leefstijl en preventie worden hierin steeds belangrijker. Het vraagt om verandering van zorgorganisaties en organisaties die actief zijn in het sociale domein. Wij helpen jouw organisatie om deze veranderingen vorm te geven door hulpmiddelen te ontwerpen die bijdragen aan gezondheid, geluk en welzijn.

Welzijn en gezonde leefstijl

Een gezonde levensstijl en mentale gezondheid zijn de sleutel tot het voorkomen van ziekte en uitval. De laatste jaren is de aandacht voor een gezonde leefstijl sterk toegenomen. Dat neemt niet weg dat het lastig kan zijn om nieuwe gezonde gewoonten aan te leren en vol te houden. Goed ontworpen hulpmiddelen kunnen daarbij helpen. Wij ontwerpen oplossingen en hulpmiddelen om gezond gedrag en mentale gezondheid thuis, op school en op het werk te bevorderen.

Of je lekker in je vel zit is sterk bepalend voor je functioneren in de samenleving. Met GeluksBv ontwikkelen we een lesprogramma voor speciaal onderwijs waarin geluk en welzijn onderdeel worden van de dagelijkse lessen.

Meer weten over dit onderwerp?

Leven met een chronische ziekte

Het aantal mensen met chronische aandoeningen stijgt. Nieuwe technologie kan ondersteunen in het omgaan met een chronische aandoening in het dagelijks leven. Wij ontwikkelen de (digitale) oplossingen die ouderen en chronisch zieken ondersteunen in de uitdagingen in hun dagelijks leven.

Samen met MonitAir ontwikkelden we een slimme app voor patiënten met COPD. Op basis van wekelijkse zelftesten, kan de app de kans op een longaanval voorspellen en advies geven.

Meer weten over dit onderwerp?

Maatschappelijke uitdagingen

Leefbaarheid in wijken krijgt steeds meer aandacht. Sociaal maatschappelijke organisaties en de overheid zetten in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en het bevorderen van gelijke kansen. Met onze design thinking aanpak helpen wij dit te realiseren. Dat kan zijn op nationaal niveau, op wijkniveau of voor bepaalde doelgroepen.

Met onze design thinking aanpak helpen we de Ajax Foundation om de impact van hun initiatieven en programma’s voor kwetsbare kinderen en jongeren te vergroten op het gebied van sociale veiligheid en gezonde leefstijl.

Meer weten over dit onderwerp?

Gerelateerde projecten

De Beweegcirkel

Tools om meer te bewegen

Copiloot app voor COPD

Krijg grip op COPD

Speeltuinbende

Elk kind moet in de speeltuin kunnen spelen

Beter Gezond

Een gezondere levensstijl in 30 dagen

Hatobito

De app die je helpt te luisteren naar je hart

Obli

Drinkstimulering voor een gezonde leefstijl