De zorg is in transitie. Maatschappelijke uitdagingen van de toekomst vragen om een bredere kijk op gezondheid waarin welzijn, leefstijl en preventie steeds belangrijker worden. Dit vraagt verandering van zorgorganisatie en organisaties actief in het sociaal domein.
Wij helpen organisaties bij het vormgeven van deze veranderingen. En geven patiënten burgers en organisaties hulpmiddelen in handen ter verbetering van gezondheid en geluk.

Wij zetten ons in voor:

Welzijn en gezonde leefstijl

Mentale en lichamelijke gezondheid, thuis, op school of op de werkvloer

Door meer aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl en mentale gezondheid kunnen ziektes en maatschappelijke uitval voorkomen worden. Een maatschappelijke transitie met meer aandacht voor preventie wordt zichtbaar. Maar het blijft moeilijk om nieuwe gezonde gewoontes aan te leren en deze vol te blijven houden. Goede hulpmiddelen zijn noodzakelijk. Wij ontwerpen oplossingen en hulpmiddelen om gezond gedrag en mentale gezondheid te stimuleren, thuis, op school en op de werkvloer.

Case: Lekker in je vel in het speciaal onderwijs

“Of je lekker in je vel zit is sterk bepalend voor je functioneren in de samenleving. Met GeluksBv ontwikkelen we een lesprogramma voor speciaal onderwijs waarin geluk en welzijn onderdeel worden van de dagelijkse lessen.”

Meer weten?

Mail Mario

Leven met een chronische aandoening

Volwaardig deelnemen aan de samenleving met een chronische ziekte

Steeds meer mensen hebben een chronische aandoening. Maar met veel aandoeningen is heel goed te leven. Wij ontwikkelen de (digitale) oplossingen die ouderen en chronisch zieken ondersteunen bij het volwaardig deelnemen aan de maatschappij.

Case: Zelfmonitoring bij COPD

“Met MonitAir ontwikkelen we een slimme oplossing voor patiënten met COPD. Op basis van wekelijkse zelftesten in het MonitAir pakket, kan de app de kans op een longaanval voorspellen en advies geven.”

Meer weten?

Mail Beatrijs

“Door op een ontwerpende manier te onderzoeken,hebben we geleerd wat onze inwonersecht willen.“

Sociaal maatschappelijke uitdagingen

Sociale gelijkheid, gelijke kansen en het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Het vergroten van de leefbaarheid in wijken. Het verkleinen van gezondheidsverschillen. Gelijke kansen voor kinderen ongeacht hun afkomst of woonplaats. De overheid alsook steeds meer organisaties hebben sociale maatschappelijke doelstellingen. Wij helpen met de realisatie van deze doelstellingen door middel van onze design thinking aanpak. Dat kan zijn op op landelijk niveau, op wijkniveau of voor specifieke doelgroepen.

Case: Maatschappelijke impact vergroten

“Met onze design thinking aanpak helpen we de Ajax foundation met het vergroten van de impact van hun initiatieven en projecten voor kwetsbare kinderen en jongeren op gebied van sociale veiligheid en gezonde leefstijl.”

Meer weten?

Mail Joris

Relevante projecten